Articles (مقالات)

چرا اغلب زن و شوهر ها به یکدیگر شبیه هستند ؟!!

تا کنون به شباهت زن و مردانی که سالیانی با یکدیگر زندگی کرده اند توجه کرده اید ؟ چنانچه به چهره افراد متاهلی که چندین سال از ازدواج آنها میگذرد دقت مبذول داشته باشید متوجه خواهید که بسیار به یکدیگر شبیه میباشند .

محققین دانشگاه لیورپوول برای اینکه صحت و ثقم این ادعا را محرز سازند با انجام تحقیقی این فرضیه را مورد بررسی قرار دادند و به این منظور تصاویری از چهره زن و مردان متاهل فراهم آورده و آنها را به افرادی که هیچگونه آشنایی با آنها نمیداشتند داده از آنها خواستند ویژگی های ظاهری و نیز شخصیتی این تصاویر را مورد ارزیابی قرار دهند . در این راستا آزمودنی ها هیچگونه اطلاعی از رابطه زناشویی صاحبان تصاویر نداشتند. فاکتور های مورد سوال در این تصاویر سن ، ویژگی های شخصیتی و میزان جذابیت صاحبان آن بود که مورد قضاوت آزمودنی ها قرار میگرفت .

آنچه از بررسی این تحقیق بدست آمد این بود که آزمودنی ها ویژگی های مشترکی برای عکسها پیدا میکردند و چنانچه اگربعد از مشاهده تصویر زنی او را به عنوان مثال “جذاب ” و یا ” اجتماعی ” ارزیابی کرده بودند ، همسر او را نیز با چنین اوصافی مورد قضاوت قرار داده بودند . نتایج این تحقیق برای پژوهشگران بسیار جالب بود و آنان را بیش از پیش به پذیرش این ادعا نزدیک کرد ویژگی های شخصیتی انسانها درشکل ظاهری آنان اثر گذاشته و بسیاری ازنمود های درونی افراد در چهره آنان قابل تشخیص است و دیگر اینکه انسانها در اثر زندگی و معاشرت طولانی مدت نه تنها ویژگی های شخصیتی مشابه پیدا میکنند بلکه این ویژگی ها نمود بدنی پیدا کرده و در ابعاد فیزیکی نیز آنان را همگون هم میسازد.

توضیح تکمیلی اینکه نگرش و دید افراد به زندگی و نحوه برخورد آنان با مسایل و مواردی از این دسته در شکل دهی رفتار طرف مقابل موثر بوده بعد از مدتی تعاملات اجتماعی فرد پیرو کرکتر شخصیتی طرف مقابل میشود. لذا میبینم که در زندگی های زناشویی چگونه فاکتوری مثل افسردگی ، بد بینی و منفی بافی ، تند خویی ، حساسیت و یا از آنطرف شوخ طبعی و آسان گیری ، برونگرایی ، مثبت اندیشی و پایبندی به اعتقادات اخلاقی ،فضای غالب در محیط منزل شده و پرسونالیتی شریک زندگی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. و از آنجایی که شرایط روحی رفتاری ما در حالات چهره ای پرتو افکن است لذا با مشاهده ظاهر افراد تا اندازه بسیار زیادی میتوان دنیای درون آنان را نظاره گر شد

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram