Articles (مقالات)

تجاوز

تجاوز

تجاوز جنسی

لغت تجاوز در انگلیسی از کلمه لاتین rapere به معنی به زور گرفتن و در فارسی به معنی انجام کاری بدون کسب اجازه میباشد. بطور کلی منظور از تجاوز انجام عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل میباشد.تجاوز جرم بوده و فرد خاطی در هر وضعیتی خواه مست ویا ناهوشیار ویا تحت تاثیر دارو مبادرت به تچاوز ورزیده باشد مورد اتهام خواهد بود. اگر چه گاه مردان نیز مورد تجاوز قرار میگیرند لیکن از آنجایی که اکثریت قربانیان زنان هستند در این متن متجاوز اشاره به مرد است. تجاوز در اشکال مختلف انجام میپذیرد.

تجاوز گروهی که آن زمانی است که فرد مورد تجاوز بیش از یک فرد قرار میگیرد . باندها و دسته های محلی در محله های جرم خیر و یا در سربازخانه ها بدنبال مصرف الکل مواد مخدر و یا صرفا تحت فشار و یا حمایت گروه مبادرت به تجاوز میکنند که متاسفانه تاثیرات روحی روانی بسیار عمیق در قربانی به جای میگذارند.

تجاوز زناشویی نوع دیگری ازخشونت جنسی قلمداد میشود که علی رغم اینکه به نظرشاید عجیب ونادر به نظر رسد لیکن بسیار در روابط زناشویی شایع است . هر بار که شوهر بخواهد به زور همسر را به انجام رفتار جنسی که زن خواهان آن نباشد وادار سازد این رفتار تجاوز قلمداد شده و جرم محسوب میشود. ایندسته از قربانیان جنسی معمولا نه تنها ازتظر بدنی بلکه از نظرعاطفی نیزمورد خشونت همسر قرار میگیرند.

تجاوز زندانی نوع دیگری ازخشونت است که درمحیط زندان ها گاه به خاطر نمایش قدرت – تحکیم پایگاه اجتماعی در نزد هم سلولی ها و یا صرفا ارضا میل جنسی انجام میپذیرد .

تجاوز اینترنتی که با افزایش گسترده استفاده از از کامپیوتراینگونه جرایم با سرعتی تصاعدی در حال افزایش است. لیکن در عالم کامپیوتر هم قانون حکم فرما بوده و هر گونه صحبت جنسی که فرد شنونده راضی به شنیدن و ادامه مکالمه نباشد ونیز اجبار فرد در به نمایش گذاردن بدن و با انجام رفتار جنسی جرم بوده و فرد متجاوز محسوب میگردد

در حالیکه دقیقا علت انجام تجاوز برای محققین معلوم نشده لیکن چند فاکتور میتواند انگیزه رفتار تهاجمی و تجاوز باشد.یکی از انگیزه های انجام تجاوز قدرت است .فرد متجاوز به دنبال به نمایش گذاشتن قدرت خود و در کنترل در آوردن قربانیست نیت اینگونه متجاوزین از تجاوز معمولا آسیت بدنی رسانی به قربانی تیست و صرفا فرمان دادن و مجبور کردن قربانی به انجام رفتار جنسی برای فرد خوشایند به نظر میرسد. انگیزه دیگر اقدام به تجاوز خشم میباشد. در این نوع از تجاوز آنچه فرد را به انجام تجاوز تشویق میکند حس تنفر و انزجاز از زن و تحقیرو تتبیه او بوده که با تجاوز جنسی از او انتفام گرفته میشود. تجاوز سادیسمی نوع دیگری از جرم های جنسی است که در آن فرد از ضرب و شتم وآسیب رسانی بدنی به قربانی احساس لذت میکند و گریه و شیون فرد و در خون و درد پیچیده شدنش برای متچاوز سادیسمی خوشنودی جنسی به دنبال میاورد و نهایتا تجاوز به نیت ارضا میل جنسی که شایع ترین انگیزه انچام رفتار تهاجمی و تجاوز گزارش شده و فرد به دنبال بر اورده کردن سایق چنسی خود بوده و آسیب رسانی بدنی به قربانی تا زمانی که فرد امکان ارضا این میل را بدهد وجود ندارد.

تجاوز معمولا به دنبال خود مجموعه عوارض جسمی و روحی را به دنبال دارد که از نتایج جسمانی تجاوز میتوان به آسیت به ناحیه تناسلی – مقعدو یا جراحت و نیز بریدگی یا شکستگی استخوان – انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی از جمله ایدز و سفلیس و هربیز و..نهایتا حاملگی . تاثیرات روحی تجاوزات جنسی عبارتند از اضطراب شدید – افسردگی – مشکل خواب – کابوس شبانه با مضمون تجاوز – احساس گناه – حساسیت شدید یا بیتفاوتی عاطفی – یادآوری مکرر صحنه تجاوز – ترس و وحشت از تنهایی و دوری گزینی.

به منظور آشنا سازی بازدید کنندگان سایت با بعضی از راههای پیشگیری از تچاوزات جنسی و نیز آشنایی با چند متد ساده دفاع شخصی از شما دعوت میکنم ویدئو کلیپ دفاع شخصی را ملاحظه فرمایید .امید که گامی باشد در راه مقابله با تجاوزات و برقراری امنیت در جامعه.

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram