Articles (مقالات)
Maryam Mohebbi رابطه شغل مردان با رفتارجنسی آنها

Maryam Mohebbi رابطه شغل مردان با رفتارجنسی آنها

شغل مردان سکس رابطه جنسی
شغل و سکس

رابطه شغل مردان و رفتار جنسی آنها

آیا براستی بین حرفه و پیشه مردان و کیفیت زندگی جنسی آنان میتوان رابطه ای یافت. پاسخ به این پرسش برای زنان و دخترانی که در آستانه شروع یک رابطه دوستانه کوتاه مدت و یا تشکیل زندگی زناشویی بلند مدت هستند شاید نقشی مهم ایفا نموده پیش بینی بهتری از داستان زندگی جنسی پیش روی خود پیدا نمایند.

( کپی برداری از وب سایت دکتر محبی تنها با ذکر کامل منبع مجاز میباشد)

بنا بر تحقیق گسترده گروه گلوبال استراتژی مردانی که در مشاغل ویژه ای مشغول بکارند زندگی جنسی آنها متاثر از کار آنها شده و با سایر مردانی که صاحب حرفه های کاری دیگر هستند متقاوت عمل میکنند. این تحقیق که بر روی 400 زن  متاهل مورد آزمایش قرار گرفته است از طریق پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شده تا علاوه بر تعیین شغل همسر از کیفیت زندگی جنسی خود پرده برداری کنند. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد زنانی که بیشترین رضایتمندی از کیفیت رابطه جنسی و بهره وری از خوشنودی جنسی را اعلام داشته اند همسران هنرمند میداشته اند. قشر بعدی رانندگان کامیون و مکانیک ها تعمیر کنندگان  بودند که زنان آنان 39 درصد از آنچه در بستر با آنان تجربه کردند را عالی اعلام داشته بودند .  در این میان  مشاغل مدیریتی و مدیران رقم 38 درصد را به خود اختصاص داده بودند . اما نکته ای که شرح و توضیح آن ضروری به نظر میرسد آنکه براستی چه چیز زندگی چنسی هنرمندان را از سایر مردان در حرفه های دیگر متمایز میسازد و این دسته از مردان چه رفتار ویژه و متفاوتی در بستر دارند که دیگر مردان فاقد آنند ؟

در نگاه موشکافانه بر زندگی جنسی هنرمندان نکته قابل توجه موضوع ” پیش نوازی ” است که این دسته از افراد با قدرت خوبی از عهده آن برآمده اند. طبق آمار 100 درصد شوهران هنرمند این زنان آزمودنی پیش نوازی را قبل از انجام رابطه جنسی به انجام میرسانیده و  73 درصد  خود را ملزم میدانسته حتماً از رسیدن زن به خوشنودی جنسی اطمینان حاصل نمایند.  نکته قابل توجه دیگر آنکه این دسته از مردان  برای انجام سایر متدهای رابطه جنسی از جمله  سکس دهانی مشکلی نداشته برای رسانیدن شریک جنسی خود به خوشنودی جنسی از دهان خود استفاده مینمودند. اما گفتنی است   39 درصد از مردانی که به مشاغل هنری اشتغال میورزیدند در بحث تعداد دفعات انجام رابطه جنسی کمتر از هفته ای یکبار مبادرت به انجام سکس کرده بودند که این آمار در واقع پایین تر از رنج معمول انجام رابطه جنسی منظور میگردد. در وصف زندگی جنسی مردان هنرمند گفته شده این افراد سکسی جالب ، خوشایند ، خود جوش و فی البداهه را ارائه میدهند که اگر توام با حالات الهامی آنان باشد به اوج خود میتواند برسد.

رقیب مردان هنرمند ، رانندگان کامیون و مکانیک ها و تعمیر کنندگان هستند که در باب مقوله تعداد دفعات انجام رابطه جنسی گوی سبقت را از هنرمندان ربوده اند چرا که 47 درصد از این مردان در هفته چندین بار مبادرت به انجام رابطه جنسی با همسران خود میکنند.  در مورد سکس دهانی نیز بیش از شوهران معمولی با این مقوله راحت بوده آنرا انجام میدهند . گفته شده زنان این دسته از مردان شاغل شوهران خود را ” بهترین انجام دهنده سکس دهانی ” رتبه بندی نموده اند. گفته شده افراد مکانیک یا تعمیرکار معمولاً با سر هم کردن ، درست کردن و تعمیر وسائل خوب عمل میکنند لذا همانطور که از صدای موتور به خوب کارکردن آن اشراف پیدا میکنند در سکس نیز به علائم  دقت نظر دارند. تنها نکته منفی که در مورد زندگی جنسی مردان راننده یا تعمیرکار زنان آنان اعلام داشته بوده اند اینکه   این دسته از افراد بلافصله پس از انجام رابطه جنسی به خواب میروند !

و اما انچه از زندگی جنسی مردان مشغول به کار مدیریت میتوان گفت اینکه  45 درصد ازاین دسته از افراد در امر در آغوش گرفتن و بغل کردن بسیار خوب عمل میکنند . در مورد پیش نوازی 93 درصد از همسران افراد مدیر اذعان داشته اند که به اندازه کافی دریافت کننده آن میباشند و در انجام سکس دهانی نیز خوب عمل مینمایند دکتر ” سوتایل ” معتقد است مدیران دوره های تمرینی مهارت های بین فردی بیشتری نسبت به سایرین دریافت میدارند ” که  این امر احتمالاً برزندگی جنسی آنان نیز تاثیر گذار میتواند باشد.

پزشکان و افراد یونیفرم پوش در هنگام سکس چه میکنند ؟ همسران این دسته از مردان بیشترین شکایتمندی و ناخرسندی جنسی را اظهار نموده اند  علی رغم اینکه در سکس دهانی خوب عمل کرده و افراد عاطفی میباشند لیکن در طیف سنجش میل جنسی و انجام آن در پایین ترین سطوح قرار گرفته اند. 34 درصد زنانی که همسر پزشک داشته اند اظهارکرده اند که دوست میداشته اند که در هنگام سکس پیش نوازی بیشتر و طولانی تر انجام پذیرفته شود . نیمی از زنان این دسته از مردان معتقدند در رابطه با طول انجام رابطه جنسی با همسران خود هماهنگی ندارند.نتایج این یافته ها برای دکتر سوتایل تعجب برانگیز نمیباشد چرا که او معتقد است ” پزشکان سبکی از زندگی و رفتار را پیشه کرده اند که در همه چیز  باید   “زود وارد شده زود خارج شوند ” ( موضوع زمان ) و این بر زندگی جنسی آنها تاثیر گذار است.

مردانی که اشتغال به مشاغلی چون آتش نشانی ، پلیسی ، حمل و نقل …. دارند که پوشیدن یونیفرم جزء جدایی ناپذیر کار قلمداد میشود در زندگی جنسی چگونه عمل میکنند ؟ 81 درصد ازهمسران این دسته از مردان میگویند شوهرانشان حتماً  از رسیدن آنها به خوشنودی جنسی اطمینان حاصل میکنند.  لیکن در مورد پیش نوازی کمترین  همت را از خود نشان میدهند ( 25 درصد آنان بطور کلی مبادرت به انجام پیش نوازی نمیکنند ) نکته قابل توجه دیگر در این باب اینکه زنان ایندسته از افراد آرزو میکنند که ای کاش همسرانشان خلاقیت بیشتری در انجام رفتار جنسی در بستر به خرج میدادند.

اگر خواهان تجربه های جدید جنسی و تنوع در انجام پوزیشن های جنسی باشید مردان فروشنده مغازه و تاجران کوچک شاید بهترین کاندیداهای تحقق این امر باشند. طبق آمار 46 درصد از زنانی که شوهران کاسب دارند اعلام داشته اند رفتارهای جدید جنسی یا بکارگیری از وسائل کمک جنسی یا ” سکس توی ” در زندگی جنسی آنها تجربه گشته است. گویی همان فلسفه کسب که فروشندگان را وامیدارد تا همیشه از محصولات جدید که در بازار آمده اطلاع پیدا کنند تا فروش خود را بالا ببرند در زندگی جنسی نیز فراورده های جنسی جدید یا تکنیک های تازه رفتار جنسی مورد استفبال این دسته از افراد قرار میگیرد.

اما جسورترین مردان در بکار گیری تازه های جنسی کارگران کارخانه ها هستند ! طبق آمار  دو سوم (64 درصد ) از مردانی که به کار در کارخانه ها مشغولند سعی در انجام سکس در مکان های جدید ، پوزیشن های نوین و یا وسائل کمک جنسی دارند. فرنکل معتقد است شاید این رفتار تلاشی است برای بر هم زدن یا شکستن رفتارهای تکراری روزانه ای که این دسته از افراد مجبور به انجام ان میباشند.

در خاتمه لابد مایلید بدانید چه دسته مردانی در چه مشاغلی بالاترین میزان انجام رابطه جنسی را میدارند ؟ پاسخ آنکه  کارمندان مغازه ها که مسئول فروش اجناس در مغازه هستند هر روز مبادرت به انجام رابطه جنسی میکنند و کارمندان دولت و معلمان نیز در امر تعداد دفعات انجام رابطه جنسی نمره ” عالی ” به خود اختصاص میدهند .

شاد و پیروز باشید و شعار ما را در گوش که  ” سکس بهتر ، زندگی بهتر “

دکتر مریم محبی

سکس تراپیست

Tel:905-597-1622

Voice Mail: 818-732-1622

www.maryammohebbi.com

شغل مردان سکس رابطه جنسی
شغل و سکس


Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram