Articles (مقالات)

شوهر ایده آل

 

زنان ، مردان شبیه به پدر خود را بیشترمی پسندند !

شوهر ایده آل

در راستای شناخت رفتار بشری ، بررسی علل و زمینه هایی که سبب ایجاد یا شکل گیری رفتاری ویژه درانسان میگردد سالهاست که موضوعِ مورد توجه بسیاری از پژوهشگران علوم رفتاری قرار دارد. به اذعان روانشناسان و تایید پاره ای از تحقیقات ، نحوه انجام برخی از رفتارها ارتباطی تنگاتنگ با زمانِ شکل گیریِ آن رفتار پیدا میکند . لذا هر گونه محرک محیطی که در این دوره های حساس ، بر فرد تاثیر گذار باشند میتوانند در کیفیتِ انجام آن رفتار در طول زندگی فرد نقش داشته باشند . این بدان معناست که مثلاً در فرایند شکل گیری جاذبه های جنسی که شروع آن به سنین کودکیِ فرد برمیگردد ، بنا بر ویژگی های افراد و یا اشیایی که در محیط پیرامون فرد قرار دارند ، فرد به شکلی نا خود آگاه شروع به طراحی نقشه جنسی برای رفتار جنسی آتیه خود میکند . از این روست که والدین به عنوان اولین محرک های محیطی ، نقشی بس مهم در شکل گیری این نقشه انتخاب جنسی خواهند داشت .لازم به ذکر است که هر اندازه میزان روابط والد و فرزندی بهینه ارزیابی شده باشد ، نقش آن والد در الگو پذیری جنسی فرزند بیشتر احساس میگردد لذا فرزندانی که فاقد تجربه مثبت پدر و فرزندی یا مادرو فرزندی بوده اند عموماً ممکن است ویژگی های بدنی و شخصیتی والد را نپذیرفته و در انتخاب شریک جنسی خود به ویژگی های دیگری مغایر با آنچه والد خود میداشته اکتفا کنند.

چنانچه ذکرآن رفت شکل گیری این قبیل از رفتارهای بشری در سنین ویژه ای شروع به شکل گیری میکند و در این راستا شدیداً تحت تاثیر محرک های موجود در محیط پیرامون زندگی است و پس از سپری شدن این دوره های حساس ، عناصر مهم در انتخاب شریک جنسی و تعریف جاذبه جنسی در نقشه جنسیه فرد به تثبیت رسیده اند وقابلیت تغییر اندکی از خود نشان میدهند.

این گونه رفتارها که به گونه ای در رفتار افراد نهادینه شده میگردند تنها مختص به نوع انسان نبوده و حتی در حیوانات نیز در دوره های حساسِ رشد ، عوامل محیطی میتوانند در رفتار حیوان نقش ایفا کرده و از این پس این رفتار در جاندار نهادینه گردد. به عنوان مثال یکی از روانشناسان معروف، به نام لارنز در مطالعات خود بر روی رفتار غازها متوجه شد که چنانچه در ساعات معینی پس از تولد غازها ، چیزی در مقابل آنها در حرکت باشد ، غازها از آن به بعد او را مادر و چوپان فرض کرده ! و به دنبال آن در حرکت در میایند . این دورهً حساس 13 تای 16 ساعت پس از تولد است . این محقق خود در این زمان خاص در جلوی چشمان غازهای نوزاد به با چکمه های مشکی به راه میافتد و با شگفتی متوجه میشود که غازها به ترتیب به دنبال چکمه های او به حرکت در آمده اند !

در بررسی فاکتورهای تاثیرگذار برگزینش جنسی محققین لهستانی نیز معتقدند چنانچه دختران در دوره کودکی دارای رابطه مطلوب با پدر خود باشند دربزرگسالی و در هنگام انتخاب شریک جنسی به طرف افرادی شبیه به پدر خود گرایش پیدا میکنند. در 52 خانوادهً مورد بررسی در این تحقیق رابطه معنا داری بین شباهت پدر زن و داماد به دست آمده است که تنها در زنانی که اذعان داشته بودند که در کودکی با پدر خود انس و الفت داشته اند نمایانگر بوده است.

از سویی دسته دیگری از مطالعات زیست شناختی نشان داده اند که زنان بوی بدن پدر را به عنوان شاخص ارزیابی در انتخاب شریک جنسی در نظر داشته به طرف مردانی کشش پیدا میکنند که بدن آنها بویی شبیه به بوی بدن پدر داشته باشد. از آنجایی که به استناد شواهد متعدد نشان داده شده است که افراد بر اساس نقشه ژنتیکی که به ارث برده اند عمل میکنند لذا در پی افرادی میگردند که آنها دارای نقشه ژنتیکی متفاوت با آنها باشند و ابزار شناسایی این تمایز و تفاوت ، در حس بویایی فرد خلاصه میگردد. در تحقیقی که از سوی دانشگاه سویس انجام شد ،از عده ای از زنان دعوت به عمل آمد تا در طول یک شب بلوز های تمیزی که به آنها داده شده بود به تن داشته باشند و صبح روز بعد آنرا درون ظرف شیشه ای قرار داده برای آزمایش در اختیار مسئولین قراردهند . در مرحله بعدی از مردان داوطلب خواسته شد تا ظروف شیشه ای حاوی بلوزهای زنان را یکی یکی استشمام کرده و آنها را به ترتیب مطبوع بودن بو یا جذاب بودن صاحب فرضی ، رتبه بندی نمایند. نتیجه این تحقیق نشان داد که مردان به نسبت تشابهات ژنتیکی و سیستم ایمنی که با دارنده لباس ها میداشتند آنها را از عالی تا خیلی بد رتبه بندی کرده بودند . بدین معنا که هر چقدر تشابهات ژنتیکی مرد با زن نزدیک تر میشد ، مرد آن زن را فاقد جذابیت ارزشیابی میکرد و با افزایش تقاوت ژنتیکی میزان مطلوبیت زن در دید مرد افزونی میافت . این پژوهش نتایجی مشابه در رتبه بندی مردان جذاب از سوی زنان داشته است و به ترتیبی مشابه ، زنان نیز مردانی با تفاوت ژنتیکی بیشتر را جذاب تر نمره گذاری نموده بودند .

به باور پژوهشگران دانشگاه شیکاگو این دنباله روی ژنتیکی که بر اساس بو انجام میپذیرد برپایه نقشه ژنتیکی است که زن از پدر خود به ارث برده است و نه از مادر.

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : ” سکس بهتر ، زندگی بهتر ” .

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram