Articles (مقالات)

سیگار کشیدن هنگام سکس

سیگار کشیدن هنگام سکس

در دنیای جنسی هر فردی عواملی که تولید گر برانگیختگی جنسی میباشند متفاوت بوده و در این گوناگونی تماشای فردی که در حال سیگار کشیدن است در برخی به شدت برانگیزاننده توصیف گردیده است . جذاب نامیدن فرد در حال سیگار کشیدن شاید اعتقادی شایع به نظر رسد لیکن در بعضی از افراد این جذابیت شدت بسیار پررنگ تری پیدا کرده تا جایی که فرد ناظر ، به برانگیختگی جنسی نائل گشته و رفته رفته سیگار کشیدن جزئی از زندگی جنسی فرد میگردد. فرد علاقه مند به منظره سیگار کشیدن ، برای انجام هر رفتار جنسی از شریک جنسی میخواهد که مبادرت به سیگارکشیدن ورزد و در این راه گاه خود فرد نیز با شریک جنسی همراهی پیدا کرده با یکدیگر به سیگار کشیدن میپردازند. چنانچه فرد برای برقراری رابطه جنسی به نوعی الزام در انجام این رفتاررسیده باشد بگونه ای که بدون آن رسیدن به برانگیختگی جنسی دشوار باشد اگر طول مدت این نوع از برانگیختگی جنسی بیش از 6 ماه به طول انجامیده باشد ، ” فتیش سیگار” عنوانی است که به این نوع از براینگیختگی جنسی فرد اطلاق خواهد گردید.

منظور از فتیش جنسی ، احساس برانگیختگی جنسی به موازات رویت ، بو ، لمس شیئ ، بخشی از بدن ، یا موقعیت های ویژه ای میباشد که فی النفسه برای عموم جنسی ارزیابی نمیگردند. ” بت واره پرستی ” اصطلاح فارسی است که شاید بتوان مترادف کلمه فتیش از آن در متون فارسی استفاده نمود . منظور از ” بت واره ” شئ ، بخشی از بدن یا موقعیتی است که ارزشمندی ان “ساخته ” خود شخص بوده ، فرد به مانند بت برای آن ارزش مرموز و ویژه متصور میگردد. مردی که دارای ” فتیش سیگار ” است ، از رویت زنی که سیگار در دست گرفته ، از حالت در دست گرفتن ، فندک زدن بر لب گذاشتن ، روشن کردن ، فرو بردن دود ، در دهان حبس نمودن بازدم دود و نهایتاً بازدم دود ، دچار برانگیختگی جنسی میگردد در این بین دستکش در دست داشتن زن یا نداشتن ، استفاده از نی سیگار یا عدم استفاده آن ، رژ لب داشتن یا نداشتن زن و … فاکتورهای دیداری دیگر تاثیر گذار بر کم و کیف این نوع از برانگیختگی میشوند.

در باب فتیش سیگار اگر چه اطلاعات تحقیقی زیادی در دست نیست لیکن آنچه تا اکنون در پژوهش های علمی مستند است اینکه این نوع فتیش غالباً در مردان بیش از زنان شایع است و تعداد مردانی که گزارش کرده اند از سیگار کشیدن زن دچار برانگیختگی جنسی میگردند بیش از زنانی گزارش گردیده که از تماشای سیگار کشیدن مرد به برانگیختگی جنسی رسیده باشند . اینکه چه عواملی زمینه ساز ” سکسی ” قلمداد شدن سیگار کشیدن زن در نظر مرد بوده است بی شک نشانه هایی از باورهای فرهنگی نسبت به مقوله زنانگی و آنچه جامعه از غالب انتظار زنان انجام آن دارد میتوان یافت . تعریف خاص زنانگی موجود در جوامع و رفتارهای سنت شکن در برخی زنان که با این تعریف خاص رودررو میگردند، گاه از دید بعضی مردان ، بسیار برجسته ارزیابی میگردد. اینکه شاید زنانی که سیگار میکشند پر اعتماد به نفس تر، اجتماعی تر و متجدد ترند، حقوق مساوی با مردان را باوردارند و در انجام رفتارهای ریسکی و مردانه ابائی از خود نشان نمیدهند ، از شیطنتی جسورانه برخوردارند که پا فراتر از قالب های فرهنگی میتوانند بگذلرند به عبارتی سنت شکن ترند ، لذت طلب ترند، در زمینه رفتار جنسی فعالترند، میدانند که با نحوه سیگار کشیدن خود میتوانند اغوا گری کرده کشش و جاذبه جنسی ایجاد کنند عباراتی هستند که از جانب بعضی از مردان در وصف زنانی که سیگار میکشند گزارش گردیده است .

به غیر از عوامل فرهنگی ، عوامل محیطی و نقش رسانه ها و تبلیغات و همچنین عوامل فردی چون خاطرات و حوادث دوران کودکی و نوجوانی و نیز یادگیریهای فردی و نهایتاً شرطی سازی و… را در شکل گیری این نوع از فتیش نباید از نظر دور داشت. انچه ما در تعریف رفتار جنسی سالم انتظار داریم رسیدن به خشنودی جنسی طرفین بدون ازار بدنی – روحی به خود و شریک جنسی است لیکن چنانچه انجام رفتار جنسی سبب آسیب بدنی یا روانی به خود یا دیگری گردد از زمره رفتار جنسی طبیعی بیرون آمده جنبه اختلالی یا پارافیلیایی پیدا مینمایند . در ” فتیش سیگار ” چنانچه شریک جنسی علی رغم خواست فردی مجبور به کشیدن سیگار گردد و مضرات کشیدن سیگار را به خود تحمیل کرده از این نوع از برانگیختگی جنسی همسر ، دچاراذیت و آزار روحی یا بدنی گردد مسلماً زندگی جنسی سالمی را پیروی نمیکند. اگر چه در برخی متون و مقالات نه چندان علمی به همسران افراد ” فتیش سیگار” توصیه شده است که لحظات ارزشمند برانگیختگی جنسی همسر خود را خراب نکنید و صرفاً تظاهر به کشیدن سیگار نموده و لازم نیز دود آنرا فرو برید .. لیکن باید دانست که تنها استنشاق بوی سیگار هم برای افراد غیر سیگاری آنان را از خطرات و مضرات سیگار مصون نگاه نمیدارد و همچنان سلامتی این افراد در معرض تهدید قرار دارد.

از انواع فتیش ها میتوان فتیش به کفش ، جوراب ، دستکش ، لباس زیر زنانه ، پا یا یکی از اعضای بدن ، ابریشم ، چرم ، خز ، مجموعه لباس جنس مخالف، وسایل پزشکی ، وسائل نوزاد، وسائل افراد معلول ، ادرار ، نم و رطوبت ، بدن مردگان و…نام برد.

در خاتمه لازم به ذکر است که استفاده از تکنیک های رفتار درمانی ، شناخت درمانی ، شوک درمانی ، بو درمانی ، هیپنوتیزم در درمان این دسته از اختلالات جنسی مورد استفاده سکسولوژیست ها و رواندرمانگران قرار میگیرد.و در شرایط ویژه نیز دارودرمانی زیر نظر پزشکان متخصص نقش تکمیلی در درمان بازی خواهد نمود.

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : سکس بهتر ، زندگی بهتر

Please follow and like us:

1 thought on “سیگار کشیدن هنگام سکس

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram