Articles (مقالات)

انتخاب شریک جنسی از طریق بو

smell

انتخاب شریک جنسی از طریق بو

بو به عنوان یک از شاخص های انتخاب جفت در بین حیوانات از دیر باز موضوع مورد توجه محققین بوده است لیکن بررسی های اخیر موکد آنند که اشرف مخلوقات یا انسانها نیز به نوعی به ویژگی های بویایی در گرایش و انتخاب شریک جنسی واکنش نشان میدهند . چنانچه میدانیم نیروی غریزی حیوانات را کمک میکند تا با بو کردن بدن شریک جنسی مجموعه اطلاعاتی که بقاء نسل جاندار را تضمین گر است به مغز مخابره گردد. در بعضی شرایط حیوان بعد از انجام فرایند بو کردن از برقراری رابطه جنسی سر باز میزند لیکن در پاره ای از موارد نیز مبادرت به نزدیکی و برقراری رابطه جنسی میکند . در این بین به عنوان مثال اسب متعاقب نزدیک شدن به اعضاء درجه اول خانواده خود به محض بو کردن بدن آنها و تایید خودی بودن آنها از طریق مغز ، از برقراری رابطه جنسی با آنها پرهیز میکند ( شاید علت لقب گرفتن این حیوان به نجابت نیز به همین دلیل میبوده است ! ) .

سالهاست محققین بر این تلاشند تا دریابند که آیا فاکتور بویایی در انسان نیز از فرایندی مشابه با حیوانات تبعیت میکند یا خیر . در این راستا تحقیق جالبی از سوی دانشگاه سویس انجام شد که ضمن آن از عده ای از زنان دعوت به عمل آمد تا در طول یک شب بلوز های تمیزی که به آنها داده شده بود به تن داشته باشند و صبح روز بعد آنرا درون ظرف شیشه ای قرار داده برای آزمایش در اختیار مسئولین قراردهند . در مرحله بعدی از مردان داوطلب خواسته شد تا ظروف شیشه ای حاوی بلوزهای زنان را یکی یکی استشمام کرده و آنها را به ترتیب مطبوع بودن بو یا جذاب بودن صاحب فرضی ، رتبه بندی نمایند. نتیجه این تحقیق نشان داد که مردان به نسبت تشابهات ژنتیکی و سیستم ایمنی که با دارنده لباس ها میداشتند آنها را از عالی تا خیلی بد رتبه بندی کرده بودند . بدین معنا که هر چقدر تشابهات ژنتیکی مرد با زن نزدیک تر میشد ، مرد آن زن را فاقد جذابیت ارزشیابی میکرد و با افزایش تقاوت ژنتیکی میزان مطلوبیت زن در دید مرد افزونی میافت . این پژوهش نتایجی مشابه در رتبه بندی مردان جذاب از سوی زنان داشته است و به ترتیبی مشابه ، زنان نیز مردانی با تفاوت ژنتیکی بیشتر را جذاب تر نمره گذاری نموده بودند

نتیجه این تحقیق پژوهشگران را به این نکته واقف ساخته است که از آنجایی که امکان تولید مثل موفق در بین افرادی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند بیشتر است لذا به شکلی نهادینه شده و تقریباً غریزی همه انسانها دنباله روی نقشه ژنتیکی خود بوده و همانگونه که طراحی شده اند عمل میکنند . در این راستا ابزاری که فرد را در شناخت هماهنگی ژنتیکی با شریک جنسی یاری میکند دستگاه بویای است لذا در بسیار موارد ما شاهد این هستیم که علی رغم مشابهت های فکری یا شخصیتی که دوفرد با یکدیگر دارند لیکن از کنار هم بودن به مدت طولانی خشنود نبوده و تمایل به برقراری رابطه جنسی در آنها متجلی نمیگردد. لذا میتوان متصور گردید که به شکلی نا خود آگاه فرد از بوی بدن فردی که در نزدیکی او قرار دارد احساس هماهنگی نکرده و از سوی مغز ارتباط جنسی تهدیدی بر نظم ژنتیکی و ابقاء نسل قلمداد گردیده است .

گفتنی است که به موازات افزایش اطلاعات علمی پیرامون اهمیت مسئله “ بو ” امروزه بسیاری از طراحان صنایع کامپیوتری بر آنند که با تولید سیستم های کامپیوتری بتوانند امکان بو کردن شرکاء جنسی را حتی از راه دور میسر سازند ! در این زمینه بسیاری از دارندگان سایت هایی که به کار جفت یابی های اینتر نتی مشغولند به ابزاری جدید مجهز خواهند شد که ظرف مدت چند دقیقه طرفینی که مشتاق رابطه یا ملاقات با یکدیگر هستند بتوانند از مطلوبیت بوی بدن شریک جنسی یا شریک زندگی خود اطمینان حاصل نمایند.

بنا بر اظهارات این مبتکران اینترنتی ، افرادی که جویای جفت مناسب برای خود میباشند با مراجعه به سایت هایی که مجهز به سیستم تشخیص بو هستند ، با تشکیل پروفایل ، اطلاعات بویایی خود را به شکل کد در سیستم وارد و در آنجا ذخیره میسازد . تبدیل بوی اختصاصی بدن به یک کد از طریق بزاق دهان و توسط فرایند کروماتوگرافیک تست میگردد . نتیجه این تست یک دیجیتال کد خواهد بود که از این پس میتواند وارد آنلاین پروفایل فرد گردد . لذا با مراجعه به پروفایل فرد مورد نظر و اطلاع از کد مربوط به بوی بدن ، میتوان اطلاعات جامع تری از احتمال ایجاد و دوام رابطه با او را بدست آورد. لازم به ذکر است که این پروژه به مرحله بهره برداری نزدیک گشته است و حدوداً تا سال آینده در اختیار استفاده مراجعین قرار خواهد گرفت .

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram