Articles (مقالات)

اشک زن

اشک زن

از دیر باز دانشمندان علوم بدنی و روانی علاقه مند کشف و بررسی عواملی میباشند که در روابط بین فردی تاثیر گذار بر حالات و رفتار طرف مقابل هستند . در این راستا کیفبیت تاثیر مایعات مترشحه بدن انسانها از جمله عرق بدن و اشک محور اصلی تحقیقات قرار داشته اند . سالهاست که پژوهشگران دریافته اند عرق بدن حاوی مواد شیمیایی است که اطلاعات ژنتیکی مهمی از طریق استشمام به مغز جنس مخالف مخابره میکند از آنجایی که امکان تولید مثل موفق در بین افرادی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند بیشتر است لذا به شکلی نهادینه شده و تقریباً غریزی همه انسانها دنباله روی نقشه ژنتیکی خود بوده و همانگونه که طراحی شده اند عمل میکنند . در این راستا ابزاری که فرد را در شناخت هماهنگی ژنتیکی با شریک جنسی یاری میکند دستگاه بویای است لذا در بسیار موارد ما شاهد این هستیم که علی رغم مشابهت های فکری یا شخصیتی که دوفرد با یکدیگر دارند لیکن از کنار هم بودن به مدت طولانی خشنود نبوده و تمایل به برقراری رابطه جنسی در آنها متجلی نمیگردد. لذا میتوان متصور گردید که به شکلی نا خود آگاه فرد از بوی بدن فردی که در نزدیکی او قرار دارد احساس هماهنگی نکرده و از سوی مغز ارتباط جنسی تهدیدی بر نظم ژنتیکی و ابقاء نسل قلمداد گردیده است .

لیکن در بررسی دیگری که روی سایر مواد مترشحه بدن چون اشک انجام گرفته است تاثیرات استشمام اشک طرف مقابل موضوع مورد توجه محققین بوده است . در بررسی جالبی که پژوهشگران مرکز نروبیولوژی ویزمان انجام داده اند متوجه شدند اشک زنان حاوی مواد ویژه شیمیایی است که از طریق بو در مغز مرد معنا گردانی شده و سبب پایین آمدن میل جنسی در مرد میگردد . موضوع قابل توجه اینکه لزوماً روٌیت چهره زن و اشک او نیست که سبب کاهش میل جنسی در مرد میگردد چرا که صرف استشمام اشک زن کافی است که سطح تستسترون مرد کاهش یابد.

در این آزمایش از چندین داوطلب زن خواسته شد که پس از مشاهده یک فیلم عاطفی غمناک اشک های خود را در یک لوله آزمایشگاهی جمع آوری کرده و در اتاق دیگر در اختیار گروهی از مردان داوطلب قرار دهند. از گروه مردان خواسته شده بود که در حالیکه در حال مشاهده تصاویر گوناگونی از چهره و رفتار زنان از طریق کامپیوترهای خود هستند دو لوله آزمایشی مختلف را استشمام نمایند . در یکی از لوله ها آب و در لوله دیگر اشک زنان ریخته شده بود. علی الظاهر اشک زنان فاقد بو میباشد و معمولاً بین بوی آب و بوی اشک نمیتوان تفاوتی قائل شد اما مغز انسان قادراست مواد خاص شیمایی موجود در اشک را شناسایی کرده به آن واکنش نشان دهد جرا که پس از اینکه هر یک از آزمودنی های مرد لوله های حاوی آب و اشک را بو کرده بودند عکس العمل های متفاوتی در برخورد با تفسیر چهره و میزان جذابیت زنانی که درصفحه مونتیور کامپیوتر خود مشاهد ه کرده بودند میداشتند.

مردان زمانی که لوله های حاوی اشک را بوئیده بودند تعبیرو تفسیر جنسی بسیار کمتری از تصاویر چهره زنان میداشتند تا زمانیکه لوله های حاوی آب را استشمام میکردند. و این واقعیت به وضوح در عکس ها و اسکن های مغزیی که از طریق دستگاه های اف ام آر آی از مغز این مردان گرفته شد کاهش فعالیت مغزی در منطقه برانگیختگی جنسی مغزرا نشان میداد . این تحقیق محققین را برآن داشت که متصور شوند که الزاماً دیدن چهره غم انگیز و چشمان اشک آلود زنان نیست که حس هم دردی را در مرد تحریک کرده موجب بی میلی جنسی در او گردد بلکه مواد شیمیایی موجود در اشک زن به تنهایی کافی است که از طریق بینی پیام هایی را به منطقه لذت مغز مخابره کند که در کاهش سطح تستسترون یا هورمون جنسی مردانه تاثیر گذار باشد.

گفته شده است سرعت این تاثیر گذاری معمولاً زمانیکه که مرد زنی را در حال گریه است بغل میکند یا میبوسد شدت میابد لیکن هنوز تحقیق دیگری اینبار میزان و کیفیت تاثیرگذاری اشک مرد در زن را مورد بررسی خود قرار نداده است .
شاد و پیروز باشید و مراقب گریه های خود باشید!

Please follow and like us:
Tags :

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram