سکس و موزیک

موزیک از جمله فراورده های فرهنگی بشری به شمار میرود که خالق احساسات و عواطف گوناگون چون شعف ، ترس ، آرامش ، غم یا گاه ترکیبی از آنها در انسان میباشد. بسیاری از افراد همانگونه که از الکل یا قهوه برای تنظیم خلقیات روزانه خود استفاده میکنند از موزیک بهره برده تا جاییکه موزیک نقش دارو در زندگی آنان […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)