سیگار و ناتوانی جنسی

سیگار و ناتوانی جنسی استعمال سیگار با نا توانی جنسی مرتبط است منظور از ناتوانی جنسی عدم توانایی در ایجاد و نگهداری نعوظ در مرد میباشد . این مشکل معمولاً دلایل بدنی و روانی داشته با افزایش سن شیوع بیشتری پیداکرده و تقریباً 30 میلیون امریکایی را اسیر خود ساخته است . از جمله زمینه های بدنی ایجاد کننده ناتوانی […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)