فتیش سیگار و سکس

فتیش سیگار و سکس علی رغم مضرات بی شماری که برای استعمال دخانیات علی الخصوص سیگار برشمرده اند برای برخی از افراد مشاهده فردی که در حال سیگار کشیدن است بس سکسی و تحریک آمیز ارزیابی میگردد. . فرد علاقه مند به نظاره گری سیگار کشی ، قبل یا هنگام رابطه جنسی از شریک جنسی میخواهد که مبادرت به سیگارکشیدن […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)