خشکی واژن

 شاید عجیب به نظر رسد اما در کتاب باغ معطر که به دایره المعارف جنسی اسلام اشتهار دارد  از خشکی مهبل به عنوان یکی از عوامل دلپذیر تر شدن سکس  یاد گردیده است آنجا که شیخ نفزاوی میگوید: آنچه لذت همخوابگی را مضاعف میکند گرمای مهبل، باریک بودن مهبل، خشکی مهبل و نهایتاْ بوی خوش مهبل. در صورت فقدان هر […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)