Articles (مقالات)

تاثیر اولین رابطه جنسی در کیفیت روابط جنسی بعدی

300

تاثیر اولین رابطه جنسی در کیفیت روابط جنسی بعدی

خاطره اولین رابطه جنسی از حافظه ذهنی هیچ کسی محو نمیشود. از دست دادن بکارت  چه برای زن و چه برای مرد نقطه عطفی در زندگی جنسی   محسوب گشته و اینکه با چه کسی و تحت چه شرایطی انجام گرفته از اهمیت وافری برخوردار است . ارزش این مهم محققین را بر آن داشته است تا به بررسی علمی رابطه بین  تاثیرات بدنی هیجانی اولین رابطه جنسی و کیفیت رضایتمندی زندگی جنسی آتی افراد بپردازند. در این راستا  متیو شافر مدیر تیم تحقیقات روانشناسی دانشگاه تنسی میگوید ” افرادی که در اولین رابطه جنسی خود احساس “ دوست داشته شدن  ” و عشق و همچنین  “احترام “ را تجربه کرده اند در زندگی جنسی بعدی خود خوشنود ترند”

درتحقیقی که شافر بر روی  331 نفرمتشکل از مرد و زن انجام داد از آنها پرسیده بود که چگونه بکارت خود را از دست داده بودند و همچنین سوالاتی در مورد میزان اضطراب ، هیجان و  پشیمانی  آنان در هنگام انجام رفتار از ازمودنی ها سوال کرده بود . در بخش دیگر تحقیق در مورد کیفیت زندگی جنسی انان ، میزان کنترل و رضایتمندی جنسی و.. همچنین شرح خاطرات جنسی دو هفته اخیر آنان پرسیده شد. از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها معلوم شد نا خرسندی جنسی و مشکلات جنسی بیشتر از ان افرادی است که اولین رابطه جنسی انان پر از اضطراب و هیجان منفی میبوده است

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram