Articles (مقالات)

آنچه زن و مرد از هم نمی پسندد

چنانچه میدانیم عشق و علاقه عنصر اصلی نزدیک شدن زن و مرد به یکدیگر میباشد لیکن استحکام و دوام ارتباطات بین فردی و تازه ماندن این علایق بستگی به رعایت چند نکته از جانب طرفین دارد.

آنچه در نظر مرد آسیب زننده ارتباط است عبارتند از

برتری جویی زن و زیر سوال برده شدن کفایت مرد،

استفاده از حربه سکس برای تنبیه و تشویق مرد،

کنترل اوقات فراغت و تجاوز به حریم فردی مرد ،

حساسیت و حسادت بیش از اندازه از جانب زن ،

اجبار در توجه به جزییات و ظرایف عاطفی از سوی زن،

پاسخ بیش از اندازه هیجانی زن به امور معمول زندگی .

و آنچه در نظر زن آسیب زننده ارتباط است عبارتند از

رفتارهای سلطه جویانه و کنترل کننده از جانب مرد،

عدم توجه به نیازهای عاطفی و بی رقبتی در شنیدن زبان احساسات زن،

زیر سوال رفتن کفایت و شایستگی ها از سوی مرد ،

نشانه های ضعف و ناتوانی در اموراجتماعی ، اقتصادی و پایبندی های اخلاقی در مرد و

عدم مسئولیت پذیری در انجام امور منزل.

علی رغم اینکه امروزه ظاهرا زوجین به نقش های جنسیتی و تقسیم بندی کردن کارهای زنانه و مردانه در منزل کمتر بها میدهند لیکن تحقیقات نشان میدهند مردان همچنان انجام امور منزل را وظیفه ای زنانه قلمداد میکنند. شنون دیویس جامعه شناس امریکایی که نظریاتش در ژرنال ” مطالب خانواده ” منتشر شده است به این ادعا مهر تصدیق زده است. این محقق 17000زوج را در 28 کشور دنیا مورد مطالعه قرار داده و متوجه شده است که حتی مردانی که در دوره تجرد ادعای برابری زن و مرد در مشارکت های امور منزل داشته اند پس از ازدواج دوباره به باور سنتی برگشت کرده اند و به نوعی از زیر انجام وظایف منزل شانه خالی کرده اند و جالب تر از آن اینکه این دسته از مردان در زندگی متاهلی خود حتی کمتر از آنچه در دوران تجرد مجبور به انجامش بودند تن به انجام امور منزل میدادند !

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram