بزرگ کردن آلت تناسلی در مرد

یکی از اشتغلات ذهنی در طول زندگی جنسی مردان ، مقوله سایز و اندازه ارگان جنسی است . در فرهنگ مردانه، دستگاه تناسلی به عنوان اصلی ترین معیار سنجنش مردانگی قلمداد گشته و هر گونه ضعف در کارکرد یا تظاهرات بیرونی این ارگان منبع بزرگ اضطرابی محسوب میگردد. اهمیت این عضو از دیر باز و در طول اعصار در جنس […]

پورن دوستی و عملکرد جنسی در مردان

چنانچه میدانیم امروزه تماشای تصاویر برهنه اعم از عکس های لخت یا شکل پیشرفته تر آن صحنه هایی که انجام رابطه کامل جنسی را به نمایش میگذارند از مقبولیت بسیاری برخوردار میباشد . به گواهی آماراین مردانند که مشتری پروپا قرص این بازار گرم بوده و از باب اشتیاق ، گوی سبقت را با تفاوتی معنا دار از زنان ربوده […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram