سنجش کمبود تستسرون در مردان

سنجش کمبود تستسرون در مردان همانطور که میدانیم تستسترون هورمون جنسی است که در میل و توان جنسی ، تولید صفت های مردانه مانند تنومندی، ماهیچه پذیری، رفتار های رقابت طلبانه و .. نقشی مهم ایفا میکند. میزان ترشح تستسترون که در دوران بلوغ به حد اکثر امکان ، ارتقاء میابد و تظاهرات مردانه را در ابعاد بدنی و روانی […]

کاندوم بالدار !

علی رغم اهمیت استفاده از کاندوم چه در باب پیشگیری از بارداری و چه مقابله با بیماری های مقاربتی، اکثر مردان مایل به استفاده از وسایل پوششی در هنګام سکس نمیباشند. نظر به حساسیت موضوع ، محققان بر آن شده اند تا علل احتمالی این بی علاقه گی در مردان را  جویا گردند. لذا از ۴۴۰ مرد ۱۸ ساله تا […]

آیا مردان هم یائسه می شوند؟

یائسه گی در مردان بیش از یائسه گی که زنان آنرا تجربه میکنند موضوعی بحث انگیز قلمداد میگردد. خیل عظیمی از مردان در این دوره از زندگی خود با اضطراب پنهانی همواره دست و پنجه نرم میکنند که خود نیز از حضور یا حتی علت آن بی اطلاع میباشند . علاوه بر اینکه موضوع اندروپاز پدیده نوینی در مباحث و […]

کریشنا مورتی و سکس

 جیدو کریشنا مورتی نویسنده، متفکر و سخنران هندی تبار که دارای آثار بسیاری در باب مسایل خود شناسی و روانشناسی میباشد در نوشته های خود بر موضوعاتی چون وابستګی و ترس های روانی، آزادی و استقلال فردی، شرطی شدن ذهن، مراقبه و … تاکید فراوان دارد. نامبرده در خصوص رفتار جنسی  و سکس در انسان نیز صاحب رویکردی ویژه است […]

بکارت از نوع ، زخمی ، بخیه ای ، ژلاتینی ، پیشکشی ، تکنیکی و…

از دیر باز موضوع بکارت به عنوان یکی از مجهولات و تعصبات فرهنگی قلمداد گشته علی رغم انقلاب جنسی و رشد دانسته های مربوط به روابط جنسی کمتر روشنگری در این خصوص حاصل آمده است. اولین پرسشی که درپی اولین رابطه جنسی در ذهن هر مردی آگاهانه یا بعضاً ناخودآگاه شکل میگیرد این است ” این زن باکره بود ؟ […]

دستم بگرفت و جا به جا برد تا شیوه لمس کردن آموخت !!!

از جمله گله مندی های زنانه ای که در جلسات مشاوره به کرات با آن مواجه میگردم موضوع لمس و چگونگی نوازش است که عموماً با این جمله از سوی زنان شروع میشود : ” مرد من بلد نیست مرا لمس کند ” و در توضیح این مدعا اضافه میدارند که : شریک جنسی در هنگام معاشقه خیلی سفت بدن […]

با مردان سوتن آشناتر گردیم

ملاحظات بدنی و توجه به ویژگی های ظاهری جسمانی صرفاً خصلتی زنانه انگاشته نمیشود و امروزه مردان بسیاری بسان زنان با دلمشغولیاتی چون مویینی ، کم مویی ، چاغی ، سایز بینی و… دست به گریبان هستند . گویی دوره چهره های مردانه با ابروهای پرپشت و سبیل های از بناگوش در رفته و بدن هایی که عضلانی بودن یا […]

مرد و جذابیت بدنی

غالباً جذابیت را مفهومی زنانه انگاشته نقشی ابزار گونه برای آن متصورند و بر این باورند که کیفیت جسمانی برای زن فاکتوری بس پر رنگ قلمداد گشته همه زنان در پی بهینه سازی و زیباتر کردن ویژگی های بدنی میباشند.از جمله علل این تاکید را میتوان در تعریف مقبولیت اجتماعی زنان در ابعاد کاری و همچنین پیدا کردن شریک جنسی […]

زمان سکس

زمان سکس   کشش جنسی پدیده ای ثابت و نا متغیر در انسان محسوب نمیگردد و این قابلیت تغییر وابسته به عواملی بس متعدد از جمله زمان میباشد. میل به انجام رابطه جنسی در طول دوره های مختلف رشد در ساعت خاص شبانه روز در نوسان میباشد . علت تغییر احتمال انجام رابطه جنسی در سنین مختلف رشدی را میتوان […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram