محصولات جنسی مردانه

   G221تخت مکنده  شرح فراورده و قیمت      ماساژ پروستات  ماساژ پروستات  شرح فرآورده و قیمت  شرح فرآورده و قیمت     M100 M125 شرح فرآورده و قیمت شرح فرآورده و قیمت     M300167 M621 شرح فرآورده و قیمت شرح فرآورده و قیمت     M325 M257 شرح فرآورده و قیمت شرح فرآورده و قیمت     M378 […]

سنجش کمبود تستسرون در مردان

سنجش کمبود تستسرون در مردان همانطور که میدانیم تستسترون هورمون جنسی است که در میل و توان جنسی ، تولید صفت های مردانه مانند تنومندی، ماهیچه پذیری، رفتار های رقابت طلبانه و .. نقشی مهم ایفا میکند. میزان ترشح تستسترون که در دوران بلوغ به حد اکثر امکان ، ارتقاء میابد و تظاهرات مردانه را در ابعاد بدنی و روانی […]

کاندوم بالدار !

علی رغم اهمیت استفاده از کاندوم چه در باب پیشگیری از بارداری و چه مقابله با بیماری های مقاربتی، اکثر مردان مایل به استفاده از وسایل پوششی در هنګام سکس نمیباشند. نظر به حساسیت موضوع ، محققان بر آن شده اند تا علل احتمالی این بی علاقه گی در مردان را  جویا گردند. لذا از ۴۴۰ مرد ۱۸ ساله تا […]

سکس در ایام قاعدگی

سکس در ایام قاعدگی زنان در طول زندگی خود بعد از بلوغ و در سالهای پیش از منوپاز با قرار گرفتن در در دوره باروری، ماهی یک بار فرایندی را در بدن خود تجربه میکنند که به آن قاعدگی یا پرید می گویند. خونریزی که به عنوان بارزترین شاخص آغاز پرید به شمار می رود در افراد مختلف به کیفیت […]

آیا مردان هم یائسه می شوند؟

یائسه گی در مردان بیش از یائسه گی که زنان آنرا تجربه میکنند موضوعی بحث انگیز قلمداد میگردد. خیل عظیمی از مردان در این دوره از زندگی خود با اضطراب پنهانی همواره دست و پنجه نرم میکنند که خود نیز از حضور یا حتی علت آن بی اطلاع میباشند . علاوه بر اینکه موضوع اندروپاز پدیده نوینی در مباحث و […]

زینک و سکس

زینک و سکس همانګونه که میدانیم بدن ما جهت انجام امور روزانه خود به مواد معدنی مختلفی نیازمند میباشد. رفتار جنسی یکی از مهمترین کنش های بشری به شمار میرود که کمبود یا بیش بود برخی ترکیبات معدنی میتواند سلامت و کیفیت انجام  آنرا تحت تاثیر خود قرار داده کارآیی مطلوب و مورد انتظار آن را با اختلال مواجه سازد. […]

سکس و افزایش سن

یکی از معضلات خاموش امروزه جامعه انسانی عدم توجه به نیازها و زندگی جنسی افراد در نیمه دوم زندگی آنها و مختص دانستن فرهنگ لذت بری به دوره جوانی است. ریشه این تفکر برگرفته از ذهنیت قرون وسطایی  است که در ان سکس صرفا به نیت فرزند آوری انجام می پذیرفته و با خاتمه دوره باروری انجام رابطه جنسی بی […]

مایع انزال مرد و افسردگی

مناسب میدانم جهت روشن تر شدن موضوعی که در مطلب حاضر مورد بحث قرار داده ام ابتدایا  توضیحی در باب دو فاکتوراساسی داشته باشم  : این دو مورد عبارتند از یکی مایع انزال و دیګری افسردګی. منظور از مایع انزال توده آبکی شیری رنگی است که از غدد و بخش های ارگان جنسی ترشح و در هنگام انزال از مجرای […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)