سنجش کمبود تستسرون در مردان

سنجش کمبود تستسرون در مردان همانطور که میدانیم تستسترون هورمون جنسی است که در میل و توان جنسی ، تولید صفت های مردانه مانند تنومندی، ماهیچه پذیری، رفتار های رقابت طلبانه و .. نقشی مهم ایفا میکند. میزان ترشح تستسترون که در دوران بلوغ به حد اکثر امکان ، ارتقاء میابد و تظاهرات مردانه را در ابعاد بدنی و روانی […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram