پرسشنامه تیپ سرشتی ( واتا- پیتا- کافا)

پرسشنامه تیپ سرشتی ( واتا- پیتا- کافا)

پرسشنامه تیپ سرشتی ( واتا- پیتا- کافا)

پرسشهایی که در وب سایت

www.maryammohebbi.com

 آورده شده میتواند با دقت بیشتری بیانگر دوشای افراد باشد. جهت تسهیل کار مطالعه کننده گان سوالاتی که در وب سایت آورده شده به قرار زیر تقدیم میگردد:

۱- من هوای…. را دوست ندارم

الف) سرد

ب) گرم

ج) مرطوب

۲-  وضعیت دست و پای من …

الف) معمولا سرد هستند

ب)  معمولا گرم هستند

ج) همیشه سرد هستند

۳- وزن بدن من …..

الف) از معمول افراد کمتر است

ب) معمولی است

ج) بیشتر از معمول افراد است

۴-  وزن من …..

الف) براحتی میتواند کم شود

ب) به راحتی میتواند ثابت بماند

ج) به راحتی میتواند زیاد شود

۵-  پوست من….

الف) بیشتر خشک و زبر است (خصوصاْ در زمستان)

ب) بیشتر حالت نرم دارد

ج) بیشتر حالت چرب و مرطوب دارد

۶- حالت موهای من….

الف) بیشتر خشک است

ب) نازک است که زود سفید می شود

ج) پر پشت و موج دار است

۷- راه رفتن من….

الف) تند و سریع تر از دیگران است

ب)  مصمم وار و به طرف جهت خاصی میباشد

ج) آرام و ریلکس است

۸- من معمولاٌ….

الف) فعال و بی قرارم

ب) انجام حرکات بدنی رقابتی را دوست دارم

ج) من فعالیت هایی که زیاد تحرک در آن نباشد بیشتر می پسندم

۹- من معمولاْ….

الف) اشتهای متغیری دارم

ب) نمیتوانم وعده غذایی خود را حذف کنم

ج) غذا خوردن را دوست دارم اما میتوانم یک وعده غذا نخورم

۱۰- من معمولاْ….

الف) تند غذا میخورم و سیستم گوارش حساسی دارم

ب) سیستم گوارش قوی دارم و تقریباْ همه چیز میتوانم بخورم

ج) غذا خوردن و هضمم به آهستگی صورت میپذیرد

۱۱- از نظر بدنی من….

الف) سریع خسته میشورم

ب) تقریباْ قوی هستم و میتوانم فعالیت های بدنی را به انجام رسانم

ج) قوی هستم

۱۲- من بدنی ….

الف) قابل انعطاف دارم

ب) ماهیچه ای دارم

ج) با استخوان بندی قوی و محکم دارم

۱۳- در هنگام برخورد با مشکلات من…..

الف) به سرعت مضطرب و بی قرار می شوم

ب) به سرعت حساس و عصبی می شوم

ج) در خود فرو رفته و تنبل می شوم

۱۴- خلقیات من ….

الف) به سرعت تغییر میکند

ب) آهسته تغییر میکند

ج) بیشتر مواقع ثبات دارد

۱۵- در شرایط استرس زا من….

الف) سریع برانگیخته می شوم

ب) سریعاْ عصبی و انتقاد کننده میشوم

ج) با شرایط کنار آمده به سختی چیزی مرا مضطرب میکند

۱۶- ویژگی برجسته شخصیت من…. میباشد

الف) خلاقیت و قوه تجسم گرایی بالا

ب) هوش ، کارآیی و کمال گرایی

ج) صبوری، آرامش و کمک حالی

۱۷- من آدمی هستم که ….

الف) افکار و طرح های بسیاری در ذهن خود دارم و به راحتی نظرم راجع به موضوعات میتواند عوض شود

ب) قبل از باور چیزی به جمع آوری داده های بسیار و شواهد نیازمندم

ج) پشت کار زیاد دارم، سریع فکر میکنم و معمولاْ نظر خود را تغییر نمیدهم

۱۸-  من کسی هستم که …

الف) محدوده توجه کوتاه مدتی دارم

ب) به جزییات توجه داشته به مدت طولانی میتوانم بر موضوعات تمرکز کنم

ج) تصویر کلی از موضوعات میتوانم داشته باشم و به مدت طولانی بر موضوعی متمرکز گردم

۱۹-از نظر ذهنی من….

الف) سریع یاد میګیرم و سریع فراموش میکنم

ب) حافظه خوبی دارم

ج) به آرامی یاد میگیرم و حافظه بلند مدت خوبی دارم

۲۰- نحوه انجام امور در من به این گونه است که….

الف) خیلی خوب کارها را شروع کرده لیکن شاید آنها را به آخر نرسانم

ب) منظم بوده پروژه هایی که در دست دارم از اول تا آخر به پایان میبرم

ج) برای شروع کاری نیاز به کمک و انگیزه داشته اما به خوبی کار خود را به اتمام میرسانم

۲۱- از نظر روابط اجتماعی من….

الف) دوستان زیادی پیدا کرده و در عین حال مدام آنها را عوض میکنم

ب) بیشتر دوستان کاری داشته و با عوض شدن کار دوستان من هم عوض میشوند

ج) دوستان قدیمی و صمیمی  و بلند مدت دارم

۲۲- از نظر مالی من….

الف) زیاد خرید میکنم و معمولاْ زیاد پول خرج میکنم

ب) دوست ندارم زیاد پول خرج کنم مگر برای ضروریات

ج) دوست ندارم پول خرج کنم و بیشتر میل به پس انداز دارم

۲۳- از نظر خواب من….

الف) خواب خوبی ندارم و در به خواب رفتن یا در خواب باقی ماندن دشواری دارم

ب) خوب می خوابم و طول مدت خوابم مناسب است

ج) به طور کلی خواب خوب و عمیقی داشته و در بیدار شدن مشکل دارم

۲۴- خواب دیدن در من اینگونه است که….

الف) خیلی خواب میبینم اما مشخصاْ آنها را خیلی به یاد نمی آورم

ب) بیشتر خواب های خود را به یاد دارم و حتی رنگ ها را در خواب به یاد دارم

ج) من تنها خواب هایی که خاص باشند به یاد میاورم

نمره بندی داده ها: الف)…… ب)……ج)……..

با جمع آوری هر یک از داده هایی که بیشترین را از آن خود داشته دوشای شما قابل شناسایی میگردد. به عبارتی چنانچه بیشتر داده های شما الف بوده تیپ سرشتی شما واتا و چنانچه بیشترین نمره ها مربوط به ب باشد شما پیتا و نهایتاْ چنانچه ج بالاترین نمره را به خود اختصاص داده باشد شما کافا هستید. در صورتیکه هر دو ستون نمره ای یکسان پیدا کرده باشند یا بسیار به یکدیگر نزدیک، تیپ سرشتی دوگانه شامل حال شما میگردد.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram