Articles (مقالات)
مرد و جذابیت بدنی

مرد و جذابیت بدنی

غالباً جذابیت را مفهومی زنانه انگاشته نقشی ابزار گونه برای آن متصورند و بر این باورند که کیفیت جسمانی برای زن فاکتوری بس پر رنگ قلمداد گشته همه زنان در پی بهینه سازی و زیباتر کردن ویژگی های بدنی میباشند.از جمله علل این تاکید را میتوان در تعریف مقبولیت اجتماعی زنان در ابعاد کاری و همچنین پیدا کردن شریک جنسی و زندگی زناشویی و.. جستجو کرد. از این روست که ” جاذبه ” قدرت زن محسوب و در مقابل ” قدرت ” جاذبه مرد قلمداد شده است . بنابراین باور جهان شمول ، زن باید نگران وضعیت جسمانی و مرد باید نگران قدرت مالی ، اجتماعی خود باشد تا هر یک در نگاه دیگری جذاب در نظر آیند. حجم وسیع تولید فرآورده های جسم سازی زنانه خود بیانگر این دلمشغولی بی پایان زنانه دارد .
لیکن آنچه امروزه نظر بسیاری از متخصصین را به خود جلب ساخته است افزایش نرخ توجه مردان به فاکتورهای جسمانی آنان است. به نظر میرسد نسل کنونی مردان بیش از نسل های گذشته نگران وضعیت بدنی خود بوده و این دیگر تنها زنان نیستند که شاخص های ظاهری برای آنان پر رنگ شده از آن نارضا باشند. در تحقیقی که ماه مارچ 2016 از سوی دانشگاه چپمن امریکا به انتشار رسیده نشان میدهد بیست تا چهل درصد مردان از وضیعت ظاهری بدن خود نا خوشنود میباشند. این بررسی که بر روی 116356 مرد از پیج قومیت مختلف به انجام رسیده بود به این نتیچه گیری اشاره دارد که : اکثریت مردان احساس میکنند که از نظر بدنی توسط دیگران مورد قضاوت قرار گرفته و در مجامع عمومی با سایر مردان مقایسه میگردند.از این رو مردانی که از نظر بدنی ” نرمال ” طبقه بندی شده بودند دید مثبت تری نسبت به ویژگی های ظاهری خود داشته و در مقابل افرادی که در رده ” چاق ” قرار میداشتند از ترکیب بدنی خود ناخرسند بودند.
ناخوشنودی مردان تنها در مورد فرمت چاقی هیکل آنها محدود نگشته بسیاری از آنها از اندازه آلت تناسلی خود نیز نارضایتی از خود نشان میدهند. به تایید تحقیقات بسیاری چیزی بین 45 درصد ( لور ، فردریک 2006 ) تا 68 درصد ( تیگمن ،2008 ) از مردان از اضطراب ناشی از اندازه آلت جنسی خود در رنج بوده دوست میداشتند که سایز آن بیش از رقم موجود و فعلی آنان میبود. نظر بر اینکه نزد بسیاری از فرهنگها آلت جنسی مرد سمبل مردانگی محسوب میگردد اضطراب ناشی از این برابرسازی محسوس تر میگردد( کلیمارتین 2000) . علی الخصوص زمانیکه اندازه آلت جنسی مرد با مقولاتی چون قدرت ، تسلط ، توان ، قابلیت عشق ورزیدن یا مورد عشق واقع شدن منتسب میگردد ( اردلی ،2007 ) . از طرفی نگرانی و اضطراب ناشی از اندازه آلت جنسی پیامدهای منفی در روابط بین فردی ، زناشویی و همچنین سلامت جسمی و روانی فرد به همراه میتواند داشته باشد ( سان ، لی ، کیم ، 2003) .
https://youtu.be/lgX9XbzVsfo

افزایش روز افزون تعداد مردانی که تن به هزییه های گزاف عمل جراحی به منظور بزرگ کردن آلت جنسی میدهند بیانگراین نگرانی میباشد که در پی تبلیغات رسانه ای علاوه بر مردانگی ، توانمندی جنسی آنها در قابلیت خوشنودسازی شریک جنسی زیر سوال رفته است . از طرفی
دسترسی افراد به صحنه های برهنه ای که در آن مردانی با اندازه آلت جنسی ” سوپر سایز” نشان داده میشوند که نگاه مشتاق و تایید گر شریک جنسی را به دنیال دارند روز به روز در حال فزونی میباشد .
در تحقیقی که در اپریل سال 2014 در دانشکده روانشناسی داشنگاه کانتربری نیوزیلند به انتشار رسیده است نشان داده شده که نارضایتی قابل توجهی از اندازه آلت جنسی در مردان موجود میباشد و نزدیک به 70 درصد مردان مایل به داشتن آلتی بزرگتر از آنچه دارند میباشند. علاوه برآن تصور آزمودنی های مرد این تحقیق بر این اصل استوار بوده که ترجیح مردان دیگر نیز به بزرکتر بودن آلت فعلی آنهاست و علاوه بر این زنان نیز ترجیح میدهند که شریک جنسی آنها آلتی بزرگتر از نرمال باشند.. این در صورتی است که شرکت کنندگان بانوی این تحقیق اعلام داشتند که به نظر آنها داشتن آلت بزرگتر از معمول خواستنی تر و خوشنودکننده تر نیست.
از سوی در مورد اینکه آیا مواردی چون دارو ، غدا ، ورزش تاثیری بر اندازه آلت تناسلی دارا میباشد یا خیر ، بیش از نیمی از آزمودنی ها اظهار داشتند که بله ! این درحالیست که سطح تحصیلات آزمودنی های این پژوهش بالا بودند لیکن دارا بودن تحصیلات عالیه نتوانسته بود ذهنیت این افراد را در باب بی ارتباطی دارو ، تغذیه ، ورزش با بزرگ تر شدن آلت تناسلی افزونی بخشد !

در باب اندازه آلت جنسی گفتی است به مانند سایر اعضای بدن تنوع در شکل و اندازه ارگان جنسی در افراد گوناگون ،بسیار است . به طور متوسط طول آلت تناسلی 3 اینچ در وضعیت غیر نعوظ طبیعی تعریف میگردد و تنها افرادی که در هنگام برانگیختگی جنسی یا وضعیت نعوظ دارای آلتی به اندازه 2:50 یا زیر 3 اینچ باشند میتوان گفت به سندرم کوچکی آلت تناسلی مبتلا میباشند که برای اندسته از افراد بهره مندی از امکانات جراحی به منظور بزرگ کردن آلت تناسلی توصیه میگردد. سایزدستگاه تناسلی مردان در وضعیت برانگیخته یا نعوظ بین 5 تا 7 اینچ متغیر میباشد.
بنا بر این تعریف ، اکثر مردان جامعه دارای سایز آلتی نرمال میباشند و تنها قشر بسیار اندکی از حجم جوامع را افرادی که براستی دارای الت کوچک میباشند به خود اختصاص داده اند. آماری که از اندازه های آلت مردان در کشورهای مختلف بدست آمده نشان میدهد که در وضعیت برانگیخته یا نعوظ :
تنها 15% از مردان دارای آلت تناسلی بالای 7 اینچ میباشند
تنها 3% از مردان دارای آلت تناسلی بالاتر از 8 اینچ میباشند
از هر 1000 نفر 2 نفر دارای آلت تناسلی 9 اینچ میباشند
از هر 10000 نفر ، 1 نفر دارای آلت تناسلی 10 اینچ میباشد
تا به اکنون در سرتاسر دنیا 5000 مرد با آلت تناسلی بیش از 12 اینچ گزارش شده اند
لازم به ذکر است آلت تناسلی مردانی که در وضعیت غیر نعوظ بلند تر از مردان دیگر نمره گذاری گردیده اند ، در وضعیت نعوظ یا برانگیختگی ، کوتاه تر از آلت مردانی که در هنگام غیر نعوظ کوتاه نمره گذاری شده اند ارزیابی میگردند . به عبارتی ظاهر آلت تناسلی در وضعیت غیر نعوظ ملاک معتبری در پیش بینی طول آلت تناسلی فرد در هنگام برانگیختگی نیست.
ضمناً نیمی از اندازه آلت تناسلی در درون بدن قرار گرفته است و همانگونه که با رویت درخت و آنچه از آن بیرون از خاک به چشم میخورد نمیتوان نسبت به اندازه حقیقی آن قضاوت کرد چرا که نیمی از اندازه واقعی آنرا ریشه هایی که در خاک فرو رفته و دور از چشم هستند شامل میشود از این رو میتوان گفت اندازه واقعی آلت تناسلی هر مردی دو برابر آنچه میاندیشد میباشد

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که :” سکس بهتر ، زندگی بهتر”
مریم محبی
سکسولوژیست
www.maryammohebbi.com
Tel:905-597-1622
Voice mail : 818-732-1622

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram