Articles (مقالات)
مردانی که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار میگیرند

مردانی که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار میگیرند

تعرض جنسی

مردانی که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار میگیرند

از آنجایی که افراد جامعه به منظور تامین نیاز های اقتصادی خود مجبور به اشتغال بوده و در این راستا در محیط کار

باسایر افراد و گروه های مختلف جامعه اعم از زن و مرد همکاری داشته باشند ، لذا محل کار به عنوان یکی از زمینه

هایی که به شکل طبیعی امکان تظاهرات جنسی در آن میتواند محتمل باشد میتواند زمینه ساز مشکلات ارتباطی نیز

گردد.بنا بر قوانین کار و نیز مصوبات حقوق انسانی در محیط کار هر گونه گفته یا عملی که به نوعی رنگ جنسیتی

داشته و ابراز ، نمایش و یا اعمال آن مورد پذیرش مخاطب نبوده وی را در وضعیت معذب و ناراحت قرار دهد ، آزار

جنسی قلمداد میگردد . به عبارت دیگراظهارنظرهای‌ موهن‌وتلویحات‌جنسی ‌یااشارات ‌تبعیض‌آمیز جنسی‌ که برای

شخص‌مخاطب آزاردهنده باشد و باعث احساس خطر، حقارت، مرعوب شدن یا رنج در مخاطب شود و یا در انجام کار

نباید انگاشت که این تنها زنان هستند که هدف دست درازی جنسی در محیط کار واقع میگردند بلکه به باور تحقیقات ، از

هر ده مورد شکایات مربوط به دست درازی های جنسی در محیط کار، بیش از یک نفر این مردانی بوده اند که از زنان

همکار خود شکایت جنسی کرده اند. دکتر پائولا مک دانلد و پرفسور سارا چارلزورت اعلام داشته اند در پنج درصد از

کیس های شکایت های جنسی محیط کار، این زنان بوده اند که متهم به دست درازی شده و یازده درصد این تعرضات از

در تحقیق استرالیایی منتشر شده در ژرنال ” کار ، استخدام ، جامعه ” محتوای شکایات مبتنی بر دست درازی های

جنسی محیط کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج این بررسی نشان میدهد که در 78 درصد مواقع این

زنان بوده اند که از مردان محیط کار خود شکایت داشته اند اما در بین شکایات مردانی هم بوده اند که این بار از زنان

شکایت داشته یا حتی زنانی قرار دارند که از دیگر زنان محیط کار خود شکایت جنسی اعلام داشته اند. این شکایات

عمدتاً ما بین زیر دست یا کارمند و قدرت مافوق یا رئیس متحقق گردیده و از ده مورد ، نه کیس به شکایت زنان زیر

پرفسور مک دانلد میگوید :” تعرضات جنسی از تنوع بسیار برخوردار بوده و طیف رفتاری چون وادار کردن فرد ،

تماس بدنی با غیر بدنی نامطلوب ، را در بر میگیرد ” . به عنوان مثال مردی از این شکایت دارد که رئیس او که خانمی

میباشد از او خواسته تا پیراهن خود را بالا بکشد تا بتواند ماهیچه های بدن او را نظاره کند و همچنین مواردی از داد

زدن و تحقیر فرد در حضور سایر کارکنان در محیط کار او اتقاق افتاده است . درشرح حال دیگری که در آن مردی از

همکار مرد خود شکایت کرده است آمده است که به او گفته میشده ” پرنسس تاجت را بر سر بگذار تا به تو تجاوز کنم

او اختلال ایجاد کند و امنیت شغلی او را به‌خطراندازد،مزاحمت‌های‌ جنسی‌کاری ‌محسوب‌می‌شوند.

جانب مردان دیگر شاغل در محیط کار صورت پذیرفته است.

دست از زنان مافوق اختصاص پیدا کرده بوده است.

و….”

. تعرضات جنسی عبارتند از

1) هر گونه لمس بدنی نامناسب

2) طرح جوک ها و یا شوخی های توهین آمیز و یا زننده جنسی

3) فرستادن ایمیل های حاوی مطالب، تصاویر و یا مضامین سکسی

4) درخواست یا پیشنهاد جنسی

5) توصیفات و نظرات جنسی یا معذب سازنده راجع به شکل یا کیفیت اعضای بدن

6) نشان دادن تصاویر مستهجن سکسی

7) استفاده از عبارات و جملات تحقیر کننده در مورد جنسیت فرد

8) طرح سوالات جنسی در مفهوم کلی و یا سوال در مورد کیفیت ، نوع رفتار جنسی ویا جهت گیری جنسی فرد

10) تهدید به اخراج از کار یا گرفتن مزایای کاری ، اضافه حقوق ، مرخصی در صورت عدم تمایل برقراری تماس یا

9) ترغیب به تفویض شغل یا عنوان کاری بهتر در ازای برقراری تماس یا برقراری رابطه جنسی

برقراری رابطه جنسی

باید خاطر نشان ساخت که آزار جنسی لزوماً به رفتاری که طبیعتِ سکسی داشته باشد اطلاق نمیگردد بلکه صرف اینکه

جنسیتِ شخص ، اعم از زن بودن و یا مرد بودن فرد را زیر سوال برده و یا مورد توهین قرار دهد نیز آزار جنسی

قلمداد میگردد. اگر چه گاه مردان نیز ممکن است مورد آزار جنسی از جانب زنان قرار گیرند لیکن طیف وسیعی از

آزاردیدگان جنسی در محیط کار را زنان تشکیل میدهند. بنا بر تحقیقات انجام شده چیزی بین 30 تا 70 درصد از زنان

و10 تا 20 درصد از مردان در طول زندگی خود به نوعی درگیر یکی از انواع آزارهای جنسی در محیط کار گشته اند.

آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس، آزار جنسي در محيط كار را استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت براي تحميل خواست‌هاي

جنسي تعريف مي‌كند لذا اغلب دست درازی و مزاحمت های جنسی در محیط کار از سوی کارفرمایان ، روًسا و یا

مسئولینی اتفاق میافتد که به نوعی در مسند قدرت قراردارند . لیکن نباید از نظر دور داشت که در بین همکاران هم رده

آزار جنسی در محیط کار ممکن است در اتاق کار، محل صرف غذا ، دستشویی ، انبار ، ماشین اداره و یا در حین

نیز میتوان انواع اذیت های جنسی را به وفور مشاهده کرد.

مسافرت های کاری و مهمانی های اداری بوقوع بپیوندد.

از آنجایی که هر گونه تماس بدنی و جنسی که رضایت دو جانبه در آن لحاظ نشده باشد ، نوعی تجاوز محسوب میگردد لذا

برای فرد قربانی پیامدهای روانی از قبیل : اضطراب ، افسردگی ، از دست دادن اعتماد به نفس ، مشکلات تغذیه ای اعم

از پر خوری یا بی اشتهایی عصبی ، مشکلات خواب ، توسل به الکل یا دخانیات برای فراموشی ،عدم تمرکز ، احساس

نا امنی ، ترس ، تحقیر و خشم و… میتوان پیش بینی نمود.

از سویی وقوع آزار و اذیت جنسی در محیط کار میتواند منافع یک موسسه یا کمپانی را خدشه دار ساخته خسارت های

مالی و اجتماعی بر پیکره یک نهاد تولیدی یا خدماتی وارد آورد . از جملهً این لطمات میتوان به کاهش سطح تولیدات یا

خدمات ، افت بازدهی اقتصادی ، تخریب وجه اجتماعی کمپانی یا موسسه خدماتی ، ایجاد فضای مسموم که در آن توانایی

تمرکز و انجام وظایف محوله از سوی کارکنان مخدوش گردیده احتمال درخواست استعفا و یا مرخصی های پیاپی

کارکنان فزونی یابد . از سویی پر واضح است که پیامدهای قانونی و نیز بهداشتی متعددی نیز متوجه ایندسته از محیط

های کاری خواهد بود.

چنانچه گفته شد هر حرکتی با مضمون جنسی که مورد رضایت دو جانبه نباشد خشونت جنسی قلمداد میگردد به همین

خاطر به منظور کاهش پیامدهای مخرب این پدیده و جلوگیری از وقوع آن ، کلیه افراد شاغل و نیز کلیه نهاد های کاری

میبایستی با چارچوب و ضوابط کاری حاکم در جامعه به خوبی آشنا باشند .

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : سکس بهتر ، زندگی بهتر

 مریم محبی

سکس تراپیست

Tel: 905-597-1622

www.maryammohebbi.com

voice mail : 818-732-1622


Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram