Articles (مقالات)

تجارب جنسی ناخواسته

 

تجارب دوران دانشجویی تشکیل دهنده بهترین خاطرات زندگی هر فردی است. دوری از خانواده و زندگی مستقل نوعی آزادی عمل در اختیار فرد گذاشته که به نوعی در پختگی و بالندگی فرد میتواند تاثیرگذار باشد . لیکن آنچه در تکمیل این روند تکاملی برای دانشجویان چالش محسوب میگردد دست و پنجه نرم کردن با تجارب و اکتشافات جنسی است . آنچه از مطالعات انجام شده در مورد جرائم جنسی بدست آمده است نشان میدهد اکثر تعرضات جنسی که فرد در طول زندگی خود با آن مواجه میشود بیشتر به دوران دانشجویی در کالج یا دانشگاه اتفاق میافتد . جرائم جنسی این دوره معمولا در خود محیط دانشجویی و در جشن ها و مهمانی های دوستانه شکل میپذیرد و علی رغم باور عمومی که تصور میشود اغلب تعرضات جنسی در میان جوانان و نوجوانان از سوی افراد نا آشنا صورت میگیرد ، تحقیقات دانشگاه همشایر نشان داده است که جرائم جنسی عمدتاً از ناحیه افرادی که به نوعی قربانی آنها میشناخته اند انجام میپذیرد

فاکتور بسیار بسیار تاثیر گذار در شروع و شدت تعرضات جنسی معمولاً مصرف زیاد مشروبات الکی ذکر شده است .در این رابطه دختران بیش از پسران به میزان مصرف مشروبات الکی حساسیت نشان داده و به دنبال سلب شدن قوه تصمیم گیری تسلیم نیات جنسی فرد متعرض جنسی میگردند. در میان مردان نیز با بالارفتن میزان مصرف مشروبات الکی موارد برقراری رابطه جنسی با هم جنسان بیش از سایر مواقع گزارش شده است

در پی بالارفتن جرائم جنسی دانشجویان در امریکا ، برنامه های ویژه مراقبتی در چند کالج و دانشگاه براه افتاده است که هدف آن عمدتاً آگاه سازی جوانان با زمینه ها و علل جرائم جنسی و راههای پیشگیری از این تخلفات ذکر شده است . در این برنامه ها به پسران دانشجو آموخته میشود که شرط اولیه برقراری هر رابطه جنسی رضایت شریک جنسی در شرایط مناسب فکری اوست و چنانچه هوشیاری شریک جنسی در حدی نباشد که این رضایت به برقراری رابطه جنسی را اعلام دارد این رابطه تجاوز نام میگیرد. این برنامه همچنین به دختران دانشجو از خطراتی که خضور در بعضی اماکن عمومی میتواند داشته باشد آگاهی میدهد . به آنها از پیامدهای مصرف مشروبات الکلی در مهمانی ها و خصوصاً مشروباتی که با مواد مخدر مخلوط شده اند و یا مواد توهم زا گقته میشود گفته میشود . این برنامه بسیار سودمند ارزیابی شده است و به زودی در بسیاری از مراکز آموزشی به اجرا در خواهد آمد

Please follow and like us:

6 thoughts on “تجارب جنسی ناخواسته

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram