Uncategorized
سکس در ایام قاعدگی

سکس در ایام قاعدگی

سکس در ایام قاعدگی

زنان در طول زندگی خود بعد از بلوغ و در سالهای پیش از منوپاز با قرار گرفتن در در دوره باروری، ماهی یک بار فرایندی را در بدن خود تجربه میکنند که به آن قاعدگی یا پرید می گویند. خونریزی که به عنوان بارزترین شاخص آغاز پرید به شمار می رود در افراد مختلف به کیفیت و کمیت متفاوت متحقق میشود. یکی از ملاحظاتی که در روند زندگی جنسی هر زنی مورد توجه واقع میگردد موضوع سکس در ایام قاعدگی میباشد و یکی از آموزه های نا نوشته جنسی که از نسلی به نسل دیگر سینه به سینه رفتار جنسی آنان را تحت تاثیر خود قرار داده  پرهیز از انجام رابطه جنسی در روزهای  پرید شدن میباشد.

سوالی که ذهن دسته ای از زنان را همواره به خود مشغول داشته این است که تا چه اندازه میتوان نسبت به این قسم از باورها ایمان داشت و رفتار جنسی خود را با آن مطابقت بخشید. در پاسخ به این مهم شاید بد نباشد اندکی با سابقه نگرش فرهنگی جوامع با موضوع قاعدگی در زن آشنا گردیم.

خون یعنی زندگی و زندگی با از دست دادن خون یعنی مرگ و نیستی. با نگاهی تاریخی به جایگاه خون و خونریزی در تفکرات بشری به خوبی در می یابیم که  برای پیشینیان اهمیت این مایع قرمز رنگ بسیار واضح و روشن بوده است  چرا که در میدان جنگ و هنگام جراحت با چشم خود دیده بود که در اثر خروج بیش از حد خون از بدن فرد با مرگ مواجه خواهد شد. لیکن در مورد خون قاعدگی هیچگونه علمی از علت و انگیزه وجود ان در بدن نداشت واین امر سبب شده تا به موضوع قاعدگی زن با نگاهی مرموز توام با سحر و جادو نگریسته شود.

در این راستا سر جیمز فریزر تغییرات دوره قاعدگی در زن را نشانه قدرت ماورالطبیعی  دانسته است . این قدرت به  توان الکتریکی تشبیه شده بود که میتواند آسیب رسان و مخرب باشد لذا  قدرت زن قاعده بر روی اشیا و نیزافراد با دور نگاهداشتن زن از محیط و افراد میتوانست محدود گردد. پلینی در کتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعی مدعی است تماس زن  قاعده با محیط اطرافش آینه را کدر ، تیغ را کند ، فلز را زنگ زده میکند.از این رو بود که در بسیاری از جوامع به زن قاعده شده ” مانا” به معنی  “قدرت سحر آمیز” لقب داده میشده است چرا که گمان بر این بود که زن در دوره قاعدگی دارنده توانمندی جادویی میگردد که چون این قدرت تعریف ناشدنی بود لذا بر مردان بود که از انان پرهیز کنند. نزد یونانیان زن قاعده” ساکرا ” به معنی     نام نهاده میشد که  حضور یا تماس او با محیط اطراف  ،شراب ترش ، درخت میوه را خشک ، زمین را بی حاصل ، تریاک را تلخ ، و سیم ساز را پاره میسازد.

از سویی از آنجایی که  تامین نیاز های تغذیه ای اصلی ترین هدف زندگی  انسانها به شمار میرفته است کلیه  فعالیت های مریوط به شکار ، کشاورزی ، صید و .. میبایسته بیشترین بهره وری و کمترین خسارت را در پی میداشته است . در این راستا حضور زن قاعده در بسیاری از جوامع مانعی بزرگ در نیل به این مهم به نظر میرسیده است .به عنوا  مثال اسکیمو ها معتقد بودند حضور زن قاعده  در هنگام صید ماهی بد یمن بوده و آنروز شکاری عاید نمیگردد لذا معمولاً زن به صید فرستاده تا همراه برده نمیشد. در قبائل ایندین های بریتیش کلمبیا  به زنان در هنگام قاعدگی به جای گوشت و ماهی تازه  تنها گوشت و ماهی خشک میدادند تا مبادا تاثیر بد بر تعداد شکارداشته باشد.

بررسی های تاریخی نشان میدهند در سال ۱۹۲۰ سشیک محققی که به  بررسی رابطه قاعدگی و باروری گیاهان اشتغال داشته است اذعان کرده تماس زن قاعده با گلها آنها را پژمرده میسازد و بدین مناسبت اصطلاحی به نام “منوتوکسینز”  یا ویژگی قاعدگی سمی را به ثبت میرساند . سشیک بر این باور بود تماس زن قاعده با خمیر نان  جلودارعمل آمدن آن و دست زدن او به مواد آبجو آنرا فاسد میگرداند.سشیک تا جای پیش رفت که معتقد بود نه تنها خون زن قاعده گیاه را خراب میکند حتی بزاق دهان ، عرق  ، شیر ، اشک و حتی نفس زن قاعده نیز باعث مرگ گیاهان میشود.

در هند معمولا زن را در ایام قاعدگی از محل پخت و پز دور نگاه میداشتند تا مبادا در کیفیت غذا خللی وارد آید . در اوگاندا کلیه ظروفی که زن قاعده در ایام قاعدگی استفاده مینموده از سایرین جدا و سپس از بین برده میشدند. معدنچیان ایالت کنتاکی حضور زن قاعده در حین کار را نحس قلمداد کرده آنان را از محل کار خود دور نگاهمیداشتند.

سکس دردوران قاعدگی

 و اما در باب انجام رابطه جنسی با زن قاعده به شواهد تاریخی بسیار بر میخوریم. در کتاب باغ معطر نوشته شیخ نفزاوی داستانی از هارون الرشید آمده که فرهنگ پرهیز از سکس در ایام قاعدگی به روشنی منظور گردیده است. آنجایی که به دلیل  قاعدگی چند روزی انجام رابطه جنسی بین هارون الرشید و همسر وی فاصله افتاده بود زن پس از اتمام این دوره زن برگ گشنیزی دربشقاب مینهد و آنرا نزد همسر میفرستد. هارون الرشید که ازفلسفه گشنیز بی اطلاع بود از همراهان خود تفسیر این عمل را جویا میشود و در توضیح میشنود که گشنیز سمبل پاکی و اعلام خاتمه قاعدگی قلمداد میگردد و اینگونه هارون الرشید متوجه میشود که زن در خانه منتظر همسر و خواهان  انجام سکس میباشد !!!!

  از سویی در کتاب سکس در تاریخ نوشته ری تاناهیل آمده است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام رابطه جنسی در ایام قاعدگی امری مذموم محسوب میگردیده است. به عنوان مثال تماس جنسی مرد با زن قاعده در گینه نو به شدت منع و اعتقاد بر این میبوده که مرد دچار استفراغ ،  و آلودگی خونی شده رنگ پوستش سیا گردد.آسیب بدنی به مردی که در زمان قاعدگی زنی با او نزدیکی کند تنها باور پیشینیان نبوده و شواهد و مدارکی بسیاری از قرن ۱۹ به این سو موجود است که مدعی است در صورت سکس در ایام قاعدگی مردان دچار گانوریا ، التهاب مجرای ادرار و… و زن به درد قاعدگی و خونریزی شدید و .. گردیده  فرزند حاصل از این نوع نزدیکی نیز مبتلا به سیفلیس ، مشکلات پوستی  و رویش خالهای بزرگ در بدن و …میشود.

و اما باید دید نگرش امروزین محققین نسبت به سکس در اوقات قاعدگی چگونه است؟ در پاسخ به دلواپسی دیرینه زوجینی که از سکس در دوره قاعدگی منع شده اند باید گفت به باور بسیاری از محققین امور بهداشتی اساساْ اشکال و ایرادی در انجام سکس در اوقات پرید زن موجود نمیباشد. چه بسا رسیدن زن به خوشنودی جنسی در دوران قاعدگی بتواند کاهشی در تجربه درد های دوران قاعدگی بوجود آورد. مضافاْ بر آنکه لغزنده تر شدن محیط مهبل برای برخی از افراد که از خشکی واژن در هنگام انجام سکس در رنجند میتواند راحتی بیشتری برای انجام فرایند دخول در هنگام سکس فراهم آورد.

هر چند انجام سکس در اوقات قاعدگی بلا مانع به نظر میرسد اما نباید انگاشت که فرایندی کاملاْ بی مخاطره است. به عنوان مثال ریسک انتقال بیماری های مقاربتی در پی سکس در هنگام قاعدگی بالاتر میرود. به همین موازات به افرادی که میخواهند در این ایام مبادرت به انجام رابطه جنسی نمایند استفاده از کاندوم شدیداْ توصیه میشود. فاکتور دیگری که ذکر آن ضروری به نظر میرسد بیرون آوردن تمپان از مهبل پیش از انجام رابطه جنسی است ! گاه از یاد بردن اینکه تامپون در مهبل قرار داده شده و نتیجتاْ فشار آورده شدن به تمپان در حین انجام رابطه جنسی میتواند زنان را با مشکل مواجه سازد تا جاییکه برای بیرون آوردن تمپان نیاز به کمک پزشک ضروری به نظر رسد.

نهایتاْ آنکه افرادی که به گونه های مختلف تصمیم به بازداری  از باردارشدن دارند نباید فکر کنند که سکس در هنگام پرید بی خطر است. به عبارتی هر چند شانس باروری در دوره قاعدگی زن پایین است اما صفر نیست بنا بر این هر چند حامله شدن در ایام قاعدگی نا محتمل اما سکس در ایام پرید هنوز میتواند باعث حاملگی زن گردد. از سویی از آنجایی که اسپرم میتواند تا هفت روز در بدن زنده بماند بنا بر این برای زنی که دوره ۲۲ روزه قاعدگی داشته و زود تر از موعد تخمک گذاری کرده باشد شانس حامله شدن موجود میباشد.

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که :” سکس بهتر ، زندگی بهتر “

مریم محبی

سکسولوژیست

mohebbi_sexology اینستاگرام:

www.maryammohebbi.com

Tel:905-597-1622

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram