Articles (مقالات)

زیبایی یا تحصیل

زیبایی یا تحصیل
زیبایی یا تحصیل

زیبایی یا تحصیل

 

در اغلب الگوهای ازدواج دو فاکتور ویژگی های ظاهری و نیز میزان تحصیلات همواره ملاک انتخاب همسر بوده است لیکن با این توضیح که زیبایی ظاهری نقش پر رنگ تری درانتخاب همسر از جانب مردان ایفا میکرده است .اما آنچه تحقیقات دانشگاه گرند ولی ستیت نشان میدهد نوعی چرخش یا تغییر در دیدگاه فعلی جوانان امروزی برای انتخاب همسر آینده بوجود آمده  است و اینکه مردان فاکتور تحصیلات را به زیبایی ظاهری بیشتر ترجیح میدهند.

 بررسی ازدواجهای که در طی 22 سال صورت پذیرفته است نشان میدهد که در حوالی سالهای    1980   مردانی که تصمیم به ازدواج میگرفته اند معمولا تحصیلکرده تر از همسرانشان بوده اند لیکن در سال2002 تفاوت تحصیلی بارزی بین زن و مردانی که تشکیل زندگی داده اند دیده نمیشود. چرا که از سویی امروزه زنان بیش از پیش به ادامه تحصیل و استقلال مالی خود را ملزم میبینند و از طرف دیگر زندگی های هزینه مند امروزه نیازمند دو منبع در آمد و شاغل بودن زوجین میباشد.

لذا امروزه مردان ترجیج میدهند بیشتر به زیبایی فکری همسران خود بیندیشند تا زیبایی ظاهری آنان!!

 نکته قابل تامل دیگر اینکه زنانی که دارای ویژگی ظاهری بالایی هستد معمولا امکان ازدواج با مردان موفق تر از نظر اقتصادی را دارند لیکن زنان نحصیلکرده تر شاید همواره نتوانند با همسری با ویژگی ظاهری بالا ازدواج کنند.

 پس باز هم به نظراینجانب

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram