Articles (مقالات)
روز جهانی بهداشت جنسی

روز جهانی بهداشت جنسی

روز جهانی بهداشت جنسی

علی رغم تابو بودن مقوله سکس و پرهیز عمومی از بحث و گفتگو پیرامون آن ،غریزه جنسی به عنوان  یکی از سایق های طبیعی بدن چون گرستگی و تشنگی  بخشی ضروری  از زندگی هر فردی  میباشد که بواسطه آن  کنش جنسی در او متحقق میگردد .از این رو کمیت و کیفیت  انجام رفتار جنسی بر سلامت روانی بدنی افراد تاثیر گذار میباشد. ، نظر به اهمیت این تاثیر گذاری یکی از اهداف  اساسی مراکز و جوامع درمانی تامین سلامت جنسی افراد جامعه قرار گرفته است . در این راستا مرکز جهانی بهداشت جنسی  روز چهارم سپتامبر را به عنوان روز جهانی بهداشت جنسی معرفی کرده است  تا در این روز بار دیگر توجه اذهان عمومی و مسئولین را به جایگاه ویژه سکس در سلامت زندگی افراد معطوف دارد.

امسال چهارمین سالی است که مرکزجهانی بهداشت جنسی  روز جهانی بهداشت جنسی را در برخی کشورهای دنیا جشن میگیرد . در سال 2010 شعار مرکز جهانی بهداشت جنسی این بود : بیایید از ” سکس ” صحبت کنیم ! برای گوشهای گوشمالی شده و زبانهای در دهان گره زده شده ای که  برای سالها از گفت و شنودهای جنسی باز داشته شده بود صحبت کردن راجع به آن کاری خاص و پر مسئولیت تلقی میشد لیکن اولیای امورمسائل جنسی تشخیص داده بودند که برای تحقق اهداف سلامت جنسی جوامع بایستی راجع به مسائل جنسی بی پرده به بحث و گفتگو و همچنین تحقیق ومطالعه پرداخت. در سال 2011 شعار روز چهارم سپتامبر بهداشت جنسی  “جوانان ” نام گرفت و در این راستا علاوه بر تاکید بر نقش مهم ارتباط جنسی در زندگی نوجوانان خطرات انجام آن از جمله احتمال ابتلا به بیماریهای مقاربتی ، بارداری و… مورد تاکید قرار گرفت. در سال 2012 شعار مرکز جهانی بهداشت جنسی این بود : ”  سکس برای همه ”  پیامی که این شعار در دل داشت بهره وری از رابطه جنسی امن و لذت بخش برای کلیه افراد بدون توجه به گرایش جنسی ، سن ، ملیت ، معلولیت و… در نظر گرفته شده بود و اما امسال و در سال 2013 شعار روز جهانی بهداشت جنسی این است ” برای دستیابی و بهره وری از بهداشت جنسی ، حقوق جنسی را مطالبه کنید”  به باور صاحبنظران ،اگر بپذیریم که حق هر انسانی برخورداری از بهداشت جنسی میباشد تحقق این بهره وری  تنها با رعایت حقوق بشری امکان پذیر میباشد به عبارتی نمیتوان بدون در نظر گرفتن حقوق بشر در سطح کل جوامع ، دم از حقوق جنسی آنان زد مضافاً به اینکه امروزه سیاستمداران و دست اندرکاران امور کشوری ممالکت بر اساس اهداف سیاسی – ایدئولوژیکی – اقتصادی – فرهنگی هر جامعه به تعریف خاصی از حقوق بشر باور داشته و این تعدد تعاریف بر سر راه ، جهان شمول شدن تعریف حقوق جنسی  مانع ایجاد نموده است.

 سلامت جنسی چیست؟ سازمان بهداشت جهانی سلامت جنسی را اینگونه تعریف می کند: برخورداری از صحت فیزیکی ، روانی و اجتماعی در انجام ِ رفتار جنسی.

 تحقق سلامت جنسی مستلزم دیدی مثبت و  محترمانه  به مقوله جنسیت و رفتار جنسی است که می باید به دور از خشونت و تبعیض و به منظور دستیابی به لذت انجام پذیرد و در این راستا آگاهی از حقوق جنسی الزامی بوده، می بایست در نهایت احترام به آن عمل گردد

در 26 آکوست سال 1999 جامعه جهانی بهداشت جنسی اهداف کاری خود را در نیل به حقوق زیر به شکل ذیل اعلام داشت :

1.حق آزادی جنسی : منظور از آزادی جنسی فراهم کردن  امکان ابراز کامل نیازهای بالقوه جنسی  برای کلیه افراد می باشد بدیهی است که این به معنی آزادی در تهدید اجبار ، سوءاستفاده و یا تجاوز به حقوق دیگران نمی باشد

2.حق تملک ، پیوند و ایمنی جنسی: این حق شامل توانایی در تصمیم گیری در مورد زندگی جنسی براساس ارزش ها و اخلاق فرهنگی و اجتماعی هر فرد می باشد این همچنین به معنای توانایی از لذت بردن از بدن خود بدون نگرانی از شکنجه قطع عضو و هر گونه خشونت می باشد

3. حق محرمانگی رفتار جنسی این حق بدین معنی است که فرد آزاد به بهره وری از هر گونه رفتار جنسی می باشد مادامیکه به آزادی جنسی فرد دیگری آسیب نمی رساند

4.حق برابری جنسی: به معنی رفع هر گونه تبعیض در باب سکس، جنسیت ، جهت گیری جنسی، سن ،نژاد ،طبقه اجتماعی ، مذهب و ناتوانی های بدنی و هیجانی می باشد

5.حق لذت جویی جنسی: شامل حق خود تحریکی به عنوان منبع سلامت بدنی روانی عقلی و روحی

6.حق بیان آزاد هیجانهای جنسی : ابراز جنسی خود چیزی فراتر از رفتار جنسی و یا تحریک جنسی می باشد و بدین معنی است که فرد آزاد است که نیاز های جنسی خود را از طریق ارتباط کلامی تماس عشق و یا رفتار های هیجانی ابراز کند

7.حق آزادی در پیوند و ارتباط ، این حق به معنی آزادی افراد در انجام ازدواج و یا طلاق و یا عدم هر گونه پیوند جنسی برای همه افراد می باشد

8. حق آزادی تولید مثل و تصمیم در مورد آن: این بدین معنی است که همه افراد در تصمیم گیری برای داشتن فرزند تعداد آنها فاصله بین آنها و حق دسترسی کامل به ابزار و وسایل باروری آزاد می باشند

9.حق دریافت اطلاعات جنسی در صورت نیاز: ای حق بدین معنی است که اطلاعات جنسی بایستی بدون  اجبار و مزاحمت و در فضایی متاثر از اخلاق علمی برای همه افراد جامعه در دسترس باشد

10.حق دریافت کامل آموزشهای جنسی: این  به معنی  است که بهره وره از داده های اموزش جنسی از بدو تولد تا مرگ  بایستی بصورت آزادانه در اختیار هر فرد باشد

11. حق بهره وری از بهداشت جنسی : بدین معنی که بهداشت جنسی می بایستی  در راستای پیشگیری و درمان  انواع اختلالات جنسی در اختیار همه افراد باشد

حقوق جنسی حقوقی اساسی ، بنیادی و جهان شمول  می باشد

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : سکس بهتر زندگی بهتر

دکتر مریم محبی رواندرمانگر و سکس تراپست

Tel: 905-597-1622

www.maryammohebbi.com

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram