Uncategorized
خود ارضایی فکری

خود ارضایی فکری

نه اشتباه میکنید. خود ارضایی فکری همان خیال پردازی های ذهنی مربوط به خود ارضایی نیست!! منظور از خود ارضایی فکری، انجام مکالمه و مراوده فکری بین دو فرد است که در عین جالب و پر مفهوم بودن

 انجام آن مشکلی از مشکلات طرفین مکالمه را مرتفع نمیسازد. به عبارتی وقتی نکات و اطلاعات انتقالی در یک مراوده دو نفره از  چنان عمق و ارزشمندی بهره مند میګردد که هر دو طرف لذتی عمیق از آنچه به آن مشغولند میبرند لیکن  هیچگونه نتیجه و حاصل مندی عملی متعاقب  انجام  این عمل برجای نمی ماند  به این نوع از مکالمه در زبان انګلیسی Mental Masturbation یا خود ارضایی فکری لقب میدهند.

بطور قطع برای بسیاری از خوانندګان این مطلب اتفاق افتاده که  با دوست همفکری سر صحبت باز کرده باشند و شیرینی و هیجان بحث مانع از ګذر زمان  در آنان شده باشد. در چنین شرایطی فرد به خود آمده میبیند مکالمه خاتمه پذیرفته و آنچه در ذهن بر جای مانده تنها  لذتی فکری و ذهنی است که در اعماق وجود ته نشین ګشته است لیکن هیچګونه نفع و فایده و نتیجه ای که بتواند درمان ګر دردی از احوال خود یا اعضای جامعه باشد متعاقب این مکالمه به چشم نمیخورد.

وجه تمثیل این رفتار در زبان انګلیسی به رفتار کسی نسبت داده شده است که به کاری لذت بخش مانند خود ارضایی می بپردازد لیکن همانطور که انجام خود ارضایی به جای خاصی نمیرسد و حاصل آن نمیتواند فرزند آوری باشد از این نظر میتواند به ګفتګوی بی نتیجه شباهت پیدا کند. این اصطلاح  در واقع شاهدی بر این مدعا میتواند باشد که در لایه های شناختی افکار اجتماعی جامعه ګویی هنوز خود ارضایی به عنوان رفتاری مذموم معنا ګردیده است چرا که در مفهوم رایجی که از سکس در خاطر همګان موجود است عمل جنسی مقبول امری دو نفره است که  باید بتواند به  باروری و تولید مثل منجر ګردد و از آنجایی که خود ارضایی به شکل تک نفره انجام پذیرفته و نتیجه آن به اتلاف مایع انزال و انرژی جنسی افراد منتهی میګردد بنا بر این میتوان ګفت عملی غیر قابل پذیرش و غیر اخلاقی صورت پذیرفته است.

جدای از مقوله باروری و تولید مثل ، هدف مندی یا فایده مند بودن لذت نیز از جمله دستورالعمل های نا نوشته ایست که جامعه ضرورت توجه به آنرا به اعضای خود تعلیم داده است.  به عبارتی به ما یاد داده شده است که تنها در صورت اطمینان به رسیدن هدفی ویژه اجازه لذت بردن از آن عمل پذیرفتنی را میتوانید  داشته باشید. در تشریح این مفهوم چنانچه فرد فی البداهه از فرایند مکالمه ای که در حال انجام  است احساس لذت کند باید بداند که به امری بی ارزش و عبث همت ګمارده چرا که در غایت امر انجام این مراوده  فکری نتوانسته است ګره ای از مشکلات  باز نماید. از سویی باید اشاره ای نیز داشت به مردانی که در مراکز باروری حضور پیدا کرده اسپرم خود را به بانک اهدا میکنند باید دید که آیا برای انجام این عمل کاری غیر از خود ارضایی میتوانسته اند انجام دهند که در شرایط تک نفره به مدد افکار جنسی ارګان جنسی خود را لمس و موفق به جمع آوری مایع انزال خود ګردند؟! و در این شرایط آیا میتوان ګفت خود ارضایی کاری عبث و بی حاصل بوده چرا که انجام آن نتوانسته به باروری بیانجامد؟!!

کاربرد این اصطلاح در محاورات روزمره بیانګر این واقعیت میتواند باشد که  بلوغ ذهنی جامعه هنوز به درجه ای از بالندګی نهایی نرسیده که بداند الزاماْ قرار نیست که  در پی هر تجربه لذت بخش، فایده و نتیجه ای محسوس و کارآ در کار باشد و چه بسا صرف لذت خود میتواند مهمترین هدف انجام یک رفتار لذت بخش مفروض ګردد. با این حساب وقتی رفتاری مانند خود ارضایی  بتواند به عنوان رفتاری تک نفره که تنها به منظور لذت بری شخصی مجوز اخلاقی پیدا کند ګفتګوهای چند ساعته خالی از نتیجه نیز میتواند بدون عذاب وجدان اجازه انجام پیدا نماید. 

درګویش فارسی کلمه ای که بتواند مشخصاْ با خود ارضایی فکری مترادف ګردد موجود نمیباشد و معمولاْ برای شرح و توضیح این رفتار از عباراتی چون : مکالمات عقیم ، بی نتیجه، جفنګیات ، لاطايلات، هجو، یاوه، چرند، چرت و پرت، اراجیف، لیچار و … استفاده میشود. علت این فقدان را یا میتوان در دید انکار نګر و دین محور حاکم بر جامع که یدی طولا در عناد با موضوعات جنسی و علی الخصوص رفتار ګناه آلود خود ارضایی دارا میباشد جستجو کرد و یا در باور این اصل که عملګرایی و نتیجه طلبی جای پر رنګی در فلسفه زندګی این مرز و بوم نداشته و این افراد توانسته اند با افتخار از انجام مکالمات بی حاصل لذت ببرند.

بدون تردید همانطور که رفتار جنسی خود ارضایی در عین سالم بودن میتواند در شرایط مدیریت نشده به وابستګی واعتیاد مبدل ګشته به جای درمان نقش خود را با درد عوض کند خود ارضایی فکری یا ګفتمان های لذت بخش یک طرفه فاقد نتایج عینی نیز میتوانند از جنبه  متعادل خود خارج و جای خود را با رفتارهای عادتی که تنها به منظور مبارزه با اضطراب انجام میپذیرد عوض کند. در این راستا توصیه میشود که  ضرب المثل معروف خیر الاموره اوسطها (  نتیجه خوب کارها در حفظ تعادل در انجام آنهاست) یا همان اصطلاح اندازه نګهدار که اندازه نکوست را آویزه ګوش خود داریم.

بسیاری از افراد ساعات بسیاری از اوقات روزانه خود را به ګفتګو های تلفنی یا حضوری با اعضای فامیل و دوستان و … سپری میسازند چرا که از مفهومی بنام  جیره بندی لذت خود ارضایی فکری و پیامدهای افراط و تفریط در انجام آن بی اطلاع میباشند. علت استفاده از اصطلاح خود ارضایی فکری برای رفتار این دسته از افراد به این جهت میباشد که در پایان هر مکالمه ګزارشی از حال خوب و احساس لذتی بخش از انجام مکالمه تجربه ګشته بدست میدهند. اما از آنجایی که در زندګی شخصی این دسته از افراد هیچګونه مدیریتی در فرایند بودجه بندی زمانی خود ارضایی فکری به شکل روزانه وجود ندارد فرد با آزادی  بی قید و شرط به شکل افراطی به  خود ارضایی فکری پرداخته به ګونه ای به آن وابسته و معتاد میشود که فقدان صحبت های تلفنی و حضوری حس کمبود و اضطراب در آنان تولید میکند.

در نهایت توصیه میشود افراد بتوانند با طراحی جدولهای رتبه بندی شده ،خود ارضایی های فکری خود را اولویت بندی  تنها در ساعات مجاز به ګفتګوی ها خانوادګی، دوستی در مفاهیم احوالپرسی، یادګیری، آموزشی، علمی، هنری، ادبی و … اشتغال ورزند. با جدی ګرفتن این مهم شاید بتوان امیدوار بود که بودجه خود ارضایی فکری فرد در طول هفته از چارچوب تعیین شده تخطی نکرده توازن و تناسب لازم در مدیریت این رفتار به شکل هوشمندانه ای بکار ګرفته شده است و نتیجتاْ سلامت فکری فرد به  همراه رشد و بالندګی شخصیتی وی تعمین ګشته است.

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که :” سکس بهتر ، زندگی بهتر “

مریم محبی

سکسولوژیست

mohebbi_sexology اینستاگرام:

www.maryammohebbi.com

Tel:905-597-1622

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram