Articles (مقالات)

بوسیدن

بوسه
بوسیدن

بوسیدن

باز هم از بوسه برایتان بگویم

 اندر باب بوسه و فوائد آن بارها  نکته ها گفته ایم و نظر به اهمیت آن  در این مقال نیز به برخی دیگر اشاراتی میداریم .در این راستا گذری داریم بر نگاه مکاتب شرقی  و آنچه از  سکس و اجزای تشکیل ان که بوسه باشد سخن به میان آورده اند .  بوسه که منبع اصلی تولید و انتقال عواطف انسانی به شمار میرود محل اتقاق آن عموماً لبهاست ، در تعالیم جنسی شرقی  در فرایند بوسیدن از دهان به عنوان درگاه بالایی یاد شده( در مقایسه با درگاه  پایینی که مهبل نام دارد ) که هر دو این دروازه ها ، چه درگاه بالا و چه درگاه پایین   دو مظهر عمده  ورود  و مبادله  عمیق ترین عواطف و هیچانات بین دو شریک جنسی علی الخصوص  زن است .( چرا که  مرد فاقد مهبل است ) در این دیدگاه دهان و زبان ترکیبی از لینگم و یونی و یا  مردانگی و زنانگی است.  زبان  ، سمبل مردانگی ( در فرم و شمایل آلت مرد ) و دهان سمبل مهبل و زنانگی   ( در فرم و شمایل آلت تناسلی زن ) است  . ، به باور کاماسوترایی ،  نوع  بوسه ای که در آن  زبان در گیر باشد  مجال محک زدن کیفیت های زنانگی و مردانگی برای طرفین رابطه را مهیا میکند .  نقش فعال داشتن یا منفعل بود در هنگام رابطه جنسی از کیفیت حالت رد و بدل شدن بوسه ها و ریتم آنهاست که برای شخص بوسنده و بوسیده شده مشخص میگردد .

در اصول عشقورزی هندوها ، بخش هایی از بدن  “بوسیدنی ”  نام دارند و انها قسمت هایی هستند  که با قرار دادن لبها بر انها و انتقال توجه ، عمل فعال سازی روحی یا  بیدارسازی حسی متحقق میتواند گردد.  این مناطق عبارتند از : پیشانی ، چشمها گونه ها ، گردن ، سینه ها ، لبها ، دهان  ، بازوها ، رانها و آلت تناسلی.

بزاق دهان زن درمان مرد است

در آموزش های تائوئیستی  آمده است که بدن زن در هنگام رابطه جنسی سه نوع مایع را به شکل غریزی  از خود ترشح میکند. ترشح بزاق ، ترشح شیر ، ترشح مهبل . در شرح این ترشحات، ذکر فوائد درمانی انها بسیار رفته است . به عنوان مثال در باب  ترشح بزاقی  ( تحت عنوان  نیلوفر قرمز) امده است که فوائد درمانی برای آن میتوان متصور شد  ،  که وقتی به شکل ” دارو”  به ان پرداخته شود نام “بهار شیرین” را از آن خود میسازد. گفته شده در  هنگام رابطه جنسی در زیر زبان زن مایع شفافی شروع به تراوش مینماید که مرد همه جهد و تلاش خود را باید بکار برد تا آنرا با بوسه  در دهان خود کرده آنرا فرو دهد.  چرا که این مایع خاصیتی در آن نهفته است که  پس از ورود به بدن مرد، مایعات پنج عضو مهم بدن  را  تامین و تغذیه میکند  و مسلماً ارگان جنسی مرد یکی از آن اعضای مهم به شمار میرود. به باور این دیدگاه ، زن در لحظه ارگاسم چنانچه نوک زبان خود را در سقف دهان خود و درست پشت دندانها قرار دهد این شیره شروع به تراوش میکند.

دربررسی  های  امروزین محقیقن  شاید  اشاره  مستقیمی به تاثیر بخشی بزاق دهان زن بر کارکرد اعضای بدن مرد نرفته لیکن پژوهش های فراوانی از پیامدهای مثبت بدنی – روانی این رفتار در بدن شرکای جنسی سخن گفته اند

بوسه کارت شناسایی افراداست

بوسه در حکم  ابزاری برای  شریک یابی و همچنین کارت شناسایی عمل میکند . بخش بزرگی از کورتکس مغز به دریافت احساسات رسیده از گونه ها ، لبها ، زبان و بینی اختصاص یافته است از 12 اعصاب جمجمه ای 5 دسته به جمع آوری اطلاعات حاصله ازاطراف دهان اختصاص دارد که کارکرد انها انتقال حساس ترین احساسات به مغز است . انچه مزه میشود در دهان ، بویی که دارد حسی لمس شدگی که بدنبال ان است و وضعیت سردی و گرمی . لذا میتوان گفت وقتی کسی را میبوسیم یعنی به واقع او را میشنویم ، میبینیم و حس میکنیم . پس بوسه صرفاً یک فعل ساده به منظور نیست بلکه برگه هویت یا پوستر تبلیغاتی  ماست که نشان میدهد ما  که هستیم ، چه میخواهیم و چه چیزی به طرف مقابل میبخشیم

در تحقیقات محققین نشان داده شده که بدن به شکلی هوشمندانه در پی هدفی مبادرت به انجام رفتار بوسیدن میکند که نهایتاً منافع بدنی _ روانی برای بدن به همراه دارد. به باور هلن فیشر ”  بوسه در خدمت بشر است تا به او در امر گزینش شریک اصلح  که بتوان احتمال داشتن فرزندی سالم را از او داشت کمک کند  چرا که در فرایند بوسیدن  تحریکات ویژه مغزی در مغز بوجود میایند و اطلاعات بیولوژیکی  به مغز ارسال میشود که مغز آنها را ترجمه کرده سرنوشت ادامه دار بودن یا نبودن یک ارتباط را رقم میزند.

 گاردن گالوپ محقق دانشگاه نیویورک میگوید :در لحظه بوسیدن مجموعه مکانیزم های از پیش طراحی شده ای دست به دست یکدیگر داده شروع به ارزیابی های بهداشتی و تندرسی ، مطابقت های ژنتیکی و گمانه زنی های تولید مثلی میکنند

لیکن باید توجه داشت  در تجربه اولین بوسه هایی که بین دو فرد رد و بدل میگردد به دلیل هیجان و تازگی شریک جنسی و همچنین نو بودن را بطه ،  افزایش در میزان دوپامین و نور اپی نفرین  در بدن تجربه میگردد که باعث میگردد امر رسالت مغز در تشخیصات به درستی انجام نپذیرد لذا ارزیابی ها و گمانه زنی های مغزی شاید نیازمند اندک زمان طولانی تری باشند تا بتوانند ازعهده مسئولیت محوله خود به خوبی برایند

آنان که بیشتر میبوسند سالمترند

درباب بررسی تاثیر طولانی مدت بوسه بر سلامت کلی بدنی –روانی وهمچنین ارتباطی افراد، در سال 2010 ، تیم تحقیقی دانشگاه آریزونا به مدیرت  آقای فلوید 52 زوج را به عنوان جامعه آماری خود انتخاب نمود .از این افراد که بین سنین 19 تا 67 قرار داشتند خواسته شد تا در طول این  مدت 6 هفته ازمایش بر میزان تعداد بوسه ها و نیز طول مدت ان افزایش ایجاد کنند . کلیه شرایط بدنی – روانی و ارتباطی این گروه نهایتاً با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد این گروه احساس سلامتی ، آرامش و تعلق  بهتری گزارش کرده بودند. تحقیقات حاکیست  بدنبال فرایند بوسیدن میزان اکسی توسین یا هورمون تعلق در بدن فزونی میابد. بدین شکل که   ترکیبات چربی که در روی پوست موجود است (سبوم)  حاوی اطلاعاتی است که از طریق بینی وارد مغز شخص بوسنده شده موجب تحریک حس تعلق  و نزدیکی در فرد بوسنده میشود. نتیجه این افزایش ، تجربه حس علاقه مندی به شریک جنسی است مضافاً به اینکه اکسی توسین در بدن کارکرد ضد استرسی نیز دارا میباشد. لذا پس از یک بوسه دلنشین فرد احساس ارامش پیدا میکند و افرادی که در طی روز امکان تجربه مکرر بوسه را دارند معمولا افراد آرام و ریلکس تری میباشند.

برای اطمینان از تجربه ارام بخش بودن بوسه بر بدن ، محققین از گروه مورد مطالعه خود میخواستند که روزانه مبادرت به  انجام  چند فعالیت استرس زا مثل انجام تست یا مشاهده فیلم هایی که مشاجره زناشویی در ان وجود داشت نمایند . پس از انجام هرگونه از این فعالیتها  ترکیبات خونی این افراد مورد نمونه بردای قرار میگرفت . پژهشگران متوجه شدند افرادی که مبادرت به انجام بیشتر فرایند بوسه با کیفیت طولانی تر ان کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل از میزان اکسی توسین بیشتری در بدن برخوردار بوده ، تجربه حس آرامش برای آنان بیشتر بوجود امده بود. . تاثیر مثبت دیگر بوسه بر کاهش میزان کلسترول در بدن این آزمودنی ها بود

لذا میتوان نتیجه گیری و همچنین  پیش بینی نمود که  بوسه علاوه بر فوائد فردی ، در ارتقاء کیفیت روابط بین فردی و زناشویی نیز نقشی بس مهمی میتواند داشته باشد.

  شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : سکس بهتر زندگی بهتر

دکتر مریم محبی رواندرمانگر و سکس تراپست

Tel: 905-597-1622

Voice mail : 818-732-1622

www.maryammohebbi.com

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram