Videos (ویدئوهای آزاد)
آلت تناسلی مصنوعی

آلت تناسلی مصنوعی

https://youtube.com/watch?v=KZ5giUHdVUg%3Flist%3DUUu1pp7ry8R7QufjDWiENvdw

آلت تناسلی مصنوعی

نداشتن شریک جنسی و یا دور بودن از شریک جنسی بویژه در زمانی که نیاز جنسی در فرد وجود دارد می تواند کلیه فعالیت های روزمزه انسان را تحت تاثیر خود قرار دهد یکی از روشهای ارضاء این نیاز و یا بعبارتی رهایی از تاثیر مدام آن وسیله هایی که زنان به عنوان آلت تناسلی مردانه استفاده میکردند. دکتر مریم محبی سکس تراپیست به شرح آن پرداخته است . برای اطلاعات بیشتر در خصوص مسائل جنسی به وب سایت زیر مراجعه فرمایید. 

یکی از شکایت های شایعی که زوجین در هنگام مراجعه به سکس تراپیستان از آن لب به سخن میگشایند ، عدم توازن و تقارن تمایلات جنسی در طرفین و تمایل بیشتر به برقراری رابطه جنسی از جانب یکی از زوجین است . بر اساس تحقیقات انجام شده این بیشتر مردانند که همواره تقاضامندی جنسی بیشتری نسبت به همسر داشته و زن بنا بر دلایل ویژه ای اشتیاق جنسی از خود بروز نمیدهد. زن برای برقراری رابطه جنسی نیازمند تجربه احساس نزدیکی عاطفی است تا نزدیکی جسمی میسر گردد حال آنکه مرد نیازمند نزدیکی جنسی است تا احساس نزدیکی عاطفی در او متبلور گردد . از سویی برانگیختگی جنسی در زن فرایندی کند تر از مرد بوده و نیازمند زمان میباشد از آنجایی که برانگیختگی اشتهای جنسی از دو منبع متقاوت در هر دو جنس ریشه میگیرد لذا رسیدن به نقطقه توافق و عملی شدن رابطه جنسی گاه کار دشواری در یک رابطه زندگی زناشویی مینماید .

 

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram